Internetowy poradnik

Strona główna > Biznes > Zatrudnić księgową czy biuro rachunkowe?

Zatrudnić księgową czy biuro rachunkowe?

Piątek 26 kwietnia 2013, przez aga191

Człowiek biznesu ma możliwość prowadzić księgowość:

  • We własnym zakresie;
  • Przyjmując księgową;
  • W biurze rachunkowym.

Księgowość we własnym zakresie.

Prowadzenie księgowości samodzielnie przez przedsiębiorcę nie posiadającego żadnych uprawnień jest dopuszczalne. Również zatrudniona w firmie księgowa nie jest zobowiązana do legitymowania się żadnymi uprawnieniami, wykształceniem czy doświadczeniem zawodowym, i to niezależnie od podstawy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło czy kontrakt menadżerski).

Biuro rachunkowe prowadzi księgowość.

Biuro rachunkowe, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, trudni się świadczeniem usług księgowych, obowiązane jest być wyposażonym w stosowne uprawnienia. Teraz biuro rachunkowe prowadzić mogą jedynie:

  • Doradca podatkowy;
  • Biegły rewident;
  • Adwokat;
  • Radca prawny;
  • Osobnik posiadający wpis na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • Podmioty (np. spółki) z udziałem ww.

Zlecenie prowadzenia ksiąg do biura rachunkowego, które nie ma stosownych uprawnień, skutkuje odpowiedzialnością karno-skarbową przedsiębiorcy, dlatego warto upewnić się, czy biuro takie uprawnienia posiada. Za to takie nielegalne biuro rachunkowe podlega karze grzywny.

Biura rachunkowe prowadzone przez osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które nie posiadają zarazem uprawnień doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, adwokata czy radcy podatkowego, nie mają prawa do udzielania klientom porad, opinii oraz wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych. Warto zatem zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do doradztwa podatkowego, aby wszystkie potrzebne przedsiębiorcy usługi zdobyć w jednym miejscu.

Mało tego księgowi nie posiadający uprawnień doradcy podatkowego nie mają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, można ją narzucić odrębnie na umowie. Jednak taka umowa nie zwalnia księgowego z obowiązku złożenia zeznań przed sądem czy urzędem skarbowym, podczas gdy na rzecz zeznań doradcy podatkowego wymagana jest odrębna procedura sądowa zwalniająca go – w uzasadnionych przypadkach – z tajemnicy zawodowej.