Internetowy poradnik

Strona główna > Biznes > Zarządzanie produkcją na najwyższym poziomie

Zarządzanie produkcją na najwyższym poziomie

Wtorek 12 sierpnia 2014, przez Marek Konieczny

Zarządzanie produkcją to system, który został wypracowany na potrzeby podejmowania newralgicznych decyzji na przysłowiowe "już i teraz". Konieczność podejmowania takich decyzji jest efektem między innymi rosnącej konkurencji, czy coraz dalej posuniętej automatyzacji procesu produkcyjnego.

W nowych realiach nie ma miejsca na decyzje podjęte na podstawie informacji, które już dawno są nieaktualne. Dlatego też zarządzanie produkcją wymaga stworzenia spójnego systemu, który pozwoli na bieżący monitoring procesu i na podejmowanie szybkich i jednocześnie dobrych decyzji.

Jednym z najbardziej popularnych jest Lean Manufacturing. Jest to system, który koncentruje się na likwidowaniu czynności, które nie prowadzą do wzrostu wartości produkowanego przedmiotu. Wdrożenie Lean Manufacturingu staje się tym samym skutecznym sposobem na swoiste oszczędności przedsiębiorstwa.

Aby zrozumieć ten system i nauczyć się go wdrażać na rodzimym gruncie, warto zdecydować się na profesjonalne szkolenia oferowane przez wyspecjalizowane instytucje. Szkolenia dla firm w tym zakresie dedykowane są wszystkim osobom, które zostały wytypowane do nadzorowania wdrożenia programu Lean Manufacturing. Mogą być więc to właściwie wszyscy pracownicy, bez względu na szczebel zarządzania, na którym się obecnie znajdują.

Ze względu na charakter szkoleń, dobrze gdy nie są one ograniczone wyłącznie do rozważań teoretycznych. Aby uczestnicy wynieśli z nich jak najwięcej, kluczowe staje się wplecenie w program także ćwiczeń praktycznych. Szkolenie wspomagane symulacją procesu produkcyjnego i wizualizacją wyników jest nie tylko ciekawe, ale też o wiele bardziej skuteczne, niż szkolenie oparte wyłącznie na teorii.

Szkolenia z zakresu Lean Manufacturing nie ograniczają się jedynie do zapoznania słuchaczy z zasadami jego wdrożenia, ale są także przewodnikiem, jak później z systemu korzystać, aby przynosił wymierne rezultaty. Dlatego obok tradycyjnych szkoleń organizowane są również specjalne seminaria, podczas których uwaga słuchaczy zostaje skierowana na Kluczowy Wskaźnik Produktywności oraz maksymalne wykorzystanie środków i zasobów operacyjnych przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Decydując się na reorganizacją systemu produkcji we własnej firmie, warto być świadomym, że przebudowa nie kończy się wraz z wdrożeniem systemu. Samo wdrożenie na niewiele się zda, jeśli nie będziemy dążyć do ciągłego doskonalenia. Jeśli zależy nam na zmianach trwałych, zaufajmy specjalistom, którzy powiedzą nam, na co zwracać uwagę i jakich błędów unikać.

Źródło: http://mobilki-gsm.pl/