Internetowy poradnik

Strona główna > Budownictwo > Zarządzanie nieruchomościami – obowiązki

Zarządzanie nieruchomościami – obowiązki

Piątek 24 maja 2013, przez alfred.p

Zarządzanie nieruchomościami to odpowiedzialne zdanie, może być ono wykonywanie przez osoby do tego uprawnione i posiadające państwową licencję zarządcy nieruchomości. Osoby takie nadzorują daną nieruchomość, decydują o jej przyszłości i przeznaczeniu, specjalizują się w doradztwie zarządzaniem nieruchomościami.

O zarządzaniu nieruchomościami rząd wydał ustawy, które mówią o podstawowych zasadach prowadzenia prowadzania działalności zawodowej w tym zakresie. Ponad to zarządzanie nieruchomościami jest podporządkowane pewnym zawodom. Czyli takim jak rzeczoznawca majątkowych, pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości.

Wykonywanie działalności w zakresie tych zawodów wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. W przypadku zarządcy nieruchomości jest to odpowiednia licencja nadana przez państwo w wyniku zdania egzaminu i przejścia odpowiednich szkoleń.
Do zadań jakie należą do osoby lub firmy zarządzającej nieruchomością należy także administrowanie nieruchomościom, które obejmuje takie czynności jak kontrole i przeglądy techniczne, naprawy i konserwacja, wywóz odpadów, rozmieszczanie lokatorów, sprzątanie. Podstawowymi celami zarządzania nieruchomościami na terenie całej Unii Europejskiej, w stolicy Anglii przykładowo będzie to Property Management South West London, są utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. Zarządcy nieruchomości to zazwyczaj osoby trzecie, zatrudniane przez właścicieli w celu przekazania obowiązków dotyczących nieruchomości we właściwe i profesjonale ręce.

W zarządzaniu nieruchomościami można wyróżnić kilka podejść, w tym między innymi obiektowe, jest to podejście skierowane na nieruchomość i jej administrowanie. Kolejne to kapitałowe, czyli traktujące nieruchomości jako lokatę kapitału, sektorowe, czyli kreowane przez odpowiednie regulacje prawne, pro aktywne - uwzględniające planowanie wyprzedzające trendy rynku nieruchomości oraz dostosowawcze, czyli uwzględniające już zaistniałe zmiany rynku nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami to duży obowiązek, związany z licznymi przedsięwzięciami i projektami. Jest to opłacalny zawód, w Wielkiej Brytanii znajdziemy go pod hasłem Managing Agent London, w którym spotyka się na swojej drodze wiele nowych osób oraz zadań, z którymi trzeba się zmierzyć.