Internetowy poradnik

Strona główna > Finanse > Wachlarz dostępnych kredytów bankowych

Wachlarz dostępnych kredytów bankowych

Poniedziałek 25 maja 2015, przez admin

Zaawansowany konsumpcjonizm współczesnych społeczeństw przyczynił się do skoku popularności kredytów bankowych. Obecnie, ich wachlarz jest bardzo szeroki, dzięki czemu klienci mogą wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie rodzaj kredytu. Banki bowiem doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że ten produkt finansowy cieszy się dzisiaj niebywałą popularnością i przyciąga kolejnych konsumentów.

Okres i forma kredytowania

Okres kredytowania jest jednym z podstawowych kryteriów podziału kredytów bankowych. Wyróżnia się kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (1-3 lata) i długoterminowe (powyżej 3 lat). Naturalnie, ostateczny czas kredytowania jest uzależniony od indywidualnej umowy zawieranej z bankiem. Najczęściej jednak okres kredytowania wydłuża się wraz z wysokością pożyczanej kwoty.

Kredyty dzielone są również ze względu na formę ich udzielania. Dzisiaj, ogromnym zainteresowaniem charakteryzują się kredyty w ramach rachunku bieżącego klienta. Ich niekwestionowaną zaletą jest łatwa dostępność środków i brak każdorazowej konieczności składania wniosków kredytowych. Banki proponują też kredyty uruchamiane na specjalnym rachunku kredytowym, który ułatwia kontrolowanie spłacania kolejnych rat zobowiązania. Ciekawym rodzajem kredytów są ponadto kredyty kasowe. Polegają one na pobraniu niezbędnej sumy z rachunku bieżącego, nawet jeśli w danym momencie zgromadzona kwota nie pozwala na jej pokrycie. Zadłużenie jest regulowanie natychmiast, gdy na rachunek kredytobiorcy wpłyną jakiekolwiek środki. Dostępne są także kredyty dyskontowe, które spłaca dłużnik wekslowy. Właściciel weksla (kredytobiorca) jest zobowiązany do uiszczenia zobowiązania dopiero w momencie, w którym nie zrobi tego dłużnik wekslowy.

Przedmiot kredytowania

Priorytetowe znaczenie w podziale kredytów ma przedmiot kredytowania. Na jego podstawie wyróżniane są kredyty obrotowe, inwestycyjne oraz konsumpcyjne. Przeznaczeniem kredytów obrotowych jest zaspokajanie aktualnych potrzeb firmy kredytobiorcy. Otrzymana kwota może zostać spożytkowana między innymi na zakup produktów niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Kredyty inwestycyjne natomiast, jak sama nazwa wskazuje, są udzielane w celach inwestycyjnych. Dzięki nim, kredytobiorca jest w stanie pozyskać nowe środki trwałe lub je skutecznie pomnożyć. Kredyty konsumpcyjne, w odróżnieniu od kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych, są przeznaczone dla osób fizycznych. Ich celem jest zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych kredytobiorcy.

Forma zabezpieczenia kredytu oraz rodzaj waluty

Ze względu na formę zabezpieczenia, kredyty dzieli się na lombardowe oraz hipoteczne. W przypadku kredytów lombardowych, zabezpieczeniem są najczęściej przedmioty posiadające odpowiednią wartość. Zabezpieczenie kredytów hipotecznych stanowi hipoteka nieruchomości. Na rynku dostępne są także kredyty złotówkowe, czyli udzielane w walucie polskiej – złotówkach oraz kredyty dewizowe, które są oferowane w walucie innego kraju, na przykład franku szwajcarskim.

Oferta kredytów jest na współczesnym rynku niezwykle szeroka, a ich rodzaj zależy przede wszystkim od waluty, rodzaju zabezpieczenia, przedmiotu, okresu oraz formy kredytowania.

Artykuł został przygotowany przez redaktorów serwisu http://jedenwniosek.pl.