Internetowy poradnik

Strona główna > Turystyka > W Dolinie Chochołowskiej

W Dolinie Chochołowskiej

Sobota 2 listopada 2013, przez natatry

Obecne schronisko na Polanie chochołowskiej znajduje się na miejscu wielkiego przedwojennego schroniska Warszawskiego Klubu Narciarzy.

Schronisko zostało uroczyście otwarte, po 2 letnim okresie budowy w lutym 1933 roku. Wziął w nim udział prezydent Ignacy Mościcki. Zastąpiło ono pochodzące jeszcze sprzed 1 wojny światowej niezagospodarowane schronisko Towarzystwa Tatrzańskiego.

Do nowego schroniska poprowadzono szeroką drogę jezdną. Schronisko w pierwszych miesiącach wojny służyło uciekinierom na Węgry i kurierom, później organizowano tutaj kursy narciarskie i wczasy dla żołnierzy Wermachtu. Schronisko niestety spalili Niemcy pod koniec drugiej wojny światowej. Nowe wybudowano w latach 1951-1953, połączono w nim kamień, drewno i elementy stylu podhalańskiego.

Dolina Chochołowska jest idealnym miejscem, aby poznać Tatry Zachodnie. Od schroniska prowadzi kilka istotnych szlaków dla turystyki tatrzańskiej. Zielony szlak na Przełęcz Zawracie oraz szlak na Grzesia, Rakoń i Wołowiec. Ambitniejsi turyści chadzali stąd na Rohacze.

Najważniejszym zdarzeniem w powojennej historii schroniska była wizyta w nim papieża Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki do Polski w 1983 roku. Jego śmigłowiec wylądował na Siwej Polanie, następnie papież został przewieziony samochodem do schroniska. Udał się on do Doliny Jarząbczej, a także spotkał z Lechem Wałęsą. Cała okolica została zamknięta dla turystów, otoczona wojskiem i milicją.

Dolina Chochołowska była odwiedzana od niepamiętnych czasów, ale mimo tego nie była doceniana turystycznie, nie znalazła też odpowiedniego miejsca w literaturze.