Internetowy poradnik

Strona główna > Społeczeństwo > Ubezpieczenie auta a koszt jego naprawy

Ubezpieczenie auta a koszt jego naprawy

Poniedziałek 14 lipca 2014, przez admin

Kolizje samochodowe to szara rzeczywistość wszystkich dróg świata. Nie ma dnia bez groźnych lub mniej groźnych wypadków samochodowych, stłuczek, potrąceń czy innych, przykrych w konsekwencjach zdarzeń drogowych.

Dla ograniczenia finansowych skutków takich zdarzeń, powstał specjalny system przymusowych ubezpieczeń wszystkich pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach publicznych. Każdy polski kierowca, który jest właścicielem pojazdu typu samochód czy motocykl, jest zmuszony do systematycznego i ciągłego ubezpieczenia swojego pojazdu u wybranego przez siebie ubezpieczyciela. W ten sposób wypadek samochodowy, a dokładniej rzecz biorąc jego skutki, zostają zrekompensowane z takiego właśnie ubezpieczenia.

W naszym kraju przymusowe jest ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczony kierowca, który spowoduje wypadek schodowy, jest dzięki ubezpieczeniu częściowo zwolniony z odpowiedzialności, przynajmniej jeśli chodzi o kwestię roszczeń finansowych ze strony pokrzywdzonego. Wygląda to w ten sposób, że ubezpieczyciel przejmuje na siebie koszt naprawy uszkodzonego w wypadku auta – samochodu należącego do osoby poszkodowanej. Niestety tego typu ubezpieczenie nie obejmuje kosztu naprawy samochodu należącego do osoby, która spowodowała wypadek samochodowy.

Jeśli kierowca chce zwiększyć zakres ubezpieczenia, tak by obejmowało ono również jego pojazd, powinien wykupić dodatkowy pakiet ubezpieczeń tzw. AC, czyli autocasco. Choć dodatkowe ubezpieczenie wydaje się rozwiązaniem niezwykle korzystnym to już jego koszt zniechęca wielu kierowców do wykupienia takiego dodatkowego pakietu ubezpieczeń. Samo AC jest przymusowe na przykład wtedy, gdy kupujemy nowy samochód w kredycie. Wtedy bank potrzebując dodatkowej gwarancji kredytu wymaga by właściciel pojazdu dodatkowo go ubezpieczył. AC zabezpiecza nie tylko przed wypadkami samochodowymi, ale również przed kradzieżą czy innego typu uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi na przykład przez wandali czy szalone kaprysy przyrody – gradobicie czy zalanie przez wody wezbranych rzek lub potoków.