Internetowy poradnik

Strona główna > Biznes > Ubezpieczenia rolnicze. Kiedy trzeba wykupić?

Ubezpieczenia rolnicze. Kiedy trzeba wykupić?

Poniedziałek 22 lutego 2021, przez Artsites

Współcześnie, wszelkiego rodzaju ubezpieczenia rolnicze w niektórych przypadkach są obowiązkowe, a w innych całkowicie dobrowolne. Prowadząc więc gospodarstwo rolne, warto dość dobrze rozeznawać się w tych kwestiach, bowiem jeśli nie wywiążemy się z obowiązku, może zostać na nas nałożona kara finansowa. Oczywiście nie wszyscy rolnicy będą podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Jest to precyzyjnie uregulowane w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Znajdziemy tutaj wszystkie niezbędne przepisy prawne, wskazujące, kiedy trzeba wykupić poszczególne ubezpieczenia, a kiedy można z nich całkowicie zrezygnować.

Kiedy ubezpieczenia rolnicze będą obowiązkowe?

Aby ubezpieczenia rolnicze były obowiązkowe, należy spełnić pewne warunki, wyszczególnione w przywołanej wyżej ustawie. Chodzi tutaj o to, iż rolnik musi być osobą fizyczną, prowadzącą gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1ha, oraz musi jednocześnie rozliczać się za pomocą podatku rolnego. W takich okolicznościach spełnia podstawowe przesłanki do objęcia go obowiązkowymi ubezpieczeniami rolniczymi. Będzie więc obowiązany do wykupienia następujących pakietów ubezpieczenia rolnego:

  • OC rolnika – czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zapewnia ono ochronę w sytuacji, kiedy w toku prowadzenia prac rolnych została wyrządzona szkoda na rzecz osób trzecich. W takich okolicznościach, to ubezpieczalnia będzie wypłacać należne poszkodowanym zadośćuczynienie.
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – które mogą zostać uszkodzone przez powódź, huragan, gradobicie, pożar, osunięcia ziemi. W takich sytuacjach, ubezpieczenie to gwarantuje odszkodowanie, pozwalające na skuteczną odbudowę zniszczonych budynków rolniczych.

Trzeba więc powiedzieć, iż mimo faktu, iż są to obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, to jednak będą bardzo korzystne dla każdego rolnika.

Czy są jeszcze inne ubezpieczenia dla rolników?

Oczywiście, że są. W większości będzie to dobrowolne ubezpieczenie rolników, aczkolwiek to także wszystko jest uzależnione od okoliczności. Jeśli dany rolnik nie spełnia wymogów podanych w ustawie, to powyższe dwa ubezpieczenia będą dla niego w pełni dobrowolne. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie upraw rolnych. Będzie ono zupełnie niezależne od wspomnianej dostawy. Obowiązek taki ciąży jednak na tych rolnikach, którzy korzystają z tzw. Dopłat bezpośrednich z UE. W takich sytuacjach, powinni oni ubezpieczyć co najmniej 50% posiadanych upraw rolnych. W przeciwnym razie mogą liczyć się z wycofaniem dopłat.

Podsumowanie.

Należy tutaj więc powiedzieć, iż wszelkiego rodzaju ubezpieczenia rolnicze nie są wcale takie niekorzystne dla samych rolników. Przede wszystkim zapewniają im zabezpieczenie na wypadek różnorodnych zdarzeń, które w innych przypadkach, mogłyby doprowadzić nawet do całkowitego bankructwa gospodarstwa.