Internetowy poradnik

Strona główna > Turystyka > UNESCO

UNESCO

Działalność i misja

Wtorek 23 lipca 2013, przez parzenica

O UNESCO słyszała większość z nas. Czy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest i jakie ma cele ta organizacja?

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) czyli dosłownie Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury to specjalistyczna instytucja działająca w ramach ONZ. Misją UNESCO jest promocja międzynarodowej współpracy w takich obszarach jak kultura, oświata i nauka. Ponadto organizacja ta zajmuje się także walką o prawa człowieka.
UNESCO dąży do zapewnienia pokoju i harmonii pomiędzy narodami świata, poprzez wspólną ochronę kultury i sztuki, a także zabytków przyrody. Organizacja promuje poszerzanie wiedzy i badania naukowe, organizuje konferencje, seminaria, tworzy komórki badawcze. Ponadto stymuluje do wzajemnej kooperacji i promuje współpracę międzynarodową. UNESCO to organizacja o bardzo szerokim spektrum działania. W ramach działalności oświatowej prowadzi walkę z ostatnimi ogniskami analfabetyzmu na świecie, poprzez wysyłanie do potrzebujących regionów nauczycieli, a także przygotowywanie specjalnych podręczników czy programów stypendiów. W zakresie nauki, UNESCO zajmuje się wynajdywaniem nieznanych dotąd zasobów naturalnych i przygotowaniem do ich eksploatacji. Ponadto czynnie wspiera ochronę środowiska naturalnego. Ochrania prawa człowieka oraz prawa zwierząt. W zakresie kultury, UNESCO stara się zachowywać dobra kulturowe poprzez ich ochronę oraz promocję. UNESCO wspomaga także liczne światowe muzea.
UNESCO prowadzi kilka znanych programów. Najbardziej rozpoznawalnym jest z pewnością Międzynarodowy Rejestr Zabytków, które mają ogromy wpływ na kulturę ogólnoświatową. Wpis na listę UNESCO chroni zabytki w przypadku zaistnienia działań wojennych.
UNESCO zajmuje się także tłumaczeniem arcydzieł literatury światowej, badaniem kultur różnych obszarów świata. UNESCO to także patron urodzin wielkich twórców oraz uczonych różnych dziedzin.