Internetowy poradnik

Strona główna > Kultura > Tłumaczenie prac niemieckich filozofów

Tłumaczenie prac niemieckich filozofów

Środa 31 lipca 2013, przez apgreff

Znajomość języka niemieckiego umożliwia zapoznanie się z wieloma dziełami niemieckich filozofów. Osoby, które nie znają na tyle dobrze języka niemieckiego mogą liczyć na usługi tłumaczy, którzy przekładają niemieckojęzyczne teksty na język polski.

Jednym z przykładów są teksty Carla Friedricha von Weizsäckera. Ten urodzony w 1912 roku filozof już w latach trzydziestych XX wieku należał do elity światowej fizyków atomowych. Był uczniem i asystentem Wernera Heisenberga w Kaiser-Wilhelm Institut w Berlinie. Już wtedy jego zainteresowania koncentrowały się wokół filozofii przyrody.

W roku 1957 jako profesor zwyczajny objął katedrę filozofii na Uniwersytecie Hamburskim. Przypatrując się drodze fizyka do filozofii w dwojakiej perspektywie, można dostrzec na czym zasadza się wiara Weizsäckera w kulturotwórcze i wychowawcze możliwości nauki. Pojmuje on oczywiście, że kiedy współczesność wykrzykuje we wszystkich językach o niepomiernym znaczeniu nauki i naukowców, myśli przede wszystkim o umiejętnościach i kwalifikacjach, o przydatności technicznej, gospodarczej, militarnej, którą gotowa jest nagradzać pieniędzmi i prestiżem społecznym - te zaś dopiero mogą ewentualnie przyczynić się do lepszej słyszalności uczonego.

Jeżeli głos uczonego ma być głosem jego nauki, konieczna jest obecność tej nauki w kulturze potocznej, w sposobie myślenia zbiorowości. Pochodził on z niemieckiej arystokratycznej rodziny, od dawna obecnej w historii polityki, administracji Niemiec. Weizsacker łączy fizykę z filozofią. Jednakże takie ujęcie jest zarazem postulatem, który zrealizowany w pełni może być dopiero po osiągnięciu jedności nauki. Dodać jeszcze należy, że młodszy brat filozofa - Ryszard, był w latach 1984-1994 prezydentem Republiki Federalnej Niemiec.

Ewentualne tłumaczenia publikacji tego filozofa można zlecić różnym firmom translatorskim, np. w przypadku Logos oferta obejmuje przekład rozmaitych tekstów. W przetłumaczonej już dawniej przez Krzysztofa Wolickiego z języka niemieckiego książce "O jedności przyrody", Weizsäcker dwukrotnie podjął się konfrontacji współczesnej filozofii przyrody z myślą Platona.

Szkic pomógł też zinterpretować platońską konstrukcję świata tak, jak ją podsumowuje wstępna część "Parmenidesa". Czytelnik może wiec dzięki pracy tłumacza poznać te wszystkie poglądy. Tłumaczenie takich tekstów wymaga jednakże nie tylko znajomości języka niemieckiego, lecz i znajomości filozofii, oraz nauk humanistycznych.