Internetowy poradnik

Strona główna > Kultura > Tłumaczenie niemieckich dokumentów wojennych

Tłumaczenie niemieckich dokumentów wojennych

Środa 31 lipca 2013, przez apgreff

Istotną trudność dla tłumaczenia niektórych niemieckich wspomnień i dzienników okresu II wojny światowej stanowi język tekstu, który nawet jeśli w zasadzie jest poprawny, to nie jest pozbawiony wręcz żargonowych zwrotów, czy określeń które pochodzą z terminologii niemieckiej biurokracji.

O ile wiernie, bez komentarza przetłumaczyć można zwroty najbardziej nawet kolokwialne, o tyle pewne pojęcia i terminy prawne trudno jest jednoznacznie przetłumaczyć. Dotyczy to na przykład tytułów służbowych niemieckich urzędników. Jeśli chodzi o osobę taką jak tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań jest miastem w którym można skorzystać z usług wielu specjalistów od przekładu trudnych tekstów z języka niemieckiego na polski.

Tłumacz akceptuje samą koncepcję wyboru konkretnych polskich wyrazów i uzupełnienia ich aneksem oraz układa według porządku poszczególnych źródłowych przekazów. Niekiedy świadomie pomija się w procesie tłumaczenia fragmentaryczne wypowiedzi lub też uwagi licznie rozprzestrzenione na kartach tekstu, nawet jeśli dotyczą interesującego nas tematu, starając się operować głównie pełniejszymi przekładami, nasyconymi większą ilością informacji. Należy pomijać wielką ilość zbyt drobiazgowych, incydentalnych informacji.

Bardzo często zdarza się że tłumaczone dokumenty nie posiadają jednolitego charakteru, gdyż pochodzą od różnych instancji niemieckiej struktury państwowej. Na przykład jeśli chodzi o dokumenty z czasów II wojny światowej, tłumaczyć trzeba: dyrektywy Adolfa Hitlera, rozkazy Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu, zarządzenia Reischfurera Himmlera zarządzenia szefów niemieckiej administracji cywilnej - jak na przykład generalnego gubernatora Hansa Franka, lub gauleitera Kraju Warty (Wielkopolski) - Artura Greisera.

Ta niejednolitość jest przyczyną formy stylistycznej owych dokumentów, z których cześć została zresztą wydana przez okupanta w bardzo oryginalnej polszczyźnie. Koncepcja układu publikacji stanowi jeden z najważniejszych problemów dyskusyjnych w zespole tłumaczy. Generalnie przyjmuje się najprostsze rozwiązanie: zastosowanie układu chronologicznego przekazów źródłowych bez względu na ich typ, treść lub też objętość. Taki układ publikacji, najbliższy rzeczywistemu obrazowi tamtych czasów, oddaje najlepiej realia historyczne.