Internetowy poradnik

Strona główna > Biznes > Tłumaczenia techniczne - jak wybrać odpowiednie biuro tłumaczeń?

Tłumaczenia techniczne - jak wybrać odpowiednie biuro tłumaczeń?

Wtorek 27 maja 2014, przez admin

Wyjątkowym rodzajem tłumaczeń pisemnych są tłumaczenia techniczne. To od precyzji ich wykonania zależy los danego produktu bądź świadczenia, jego szansa na zaistnienie na rynku międzynarodowym. Tłumacza technicznego powinny cechować zatem nie tylko umiejętności lingwistyczne, ale także kompetencje z innych dziedzin. Rzecz jasna wskazane jest również, by posiłkował się on opiniami innych specjalistów. Tłumaczenie tekstów technicznych to jednak nie wszystko. Istotna jest również ich optymalna lokalizacja. Do czego się ona sprowadza? Przede wszystkim chodzi o to, by stosować adekwatną terminologię oraz dbać o spójność tłumaczonego materiału.

Każdorazowo etap składania zamówienia składa się z kilku faz. W pierwszej kolejności zlecenie podlega indywidualnego wycenie, która w znacznej mierze zależy od specyfiki tekstu. Następnie przygotowywane są materiału do tłumaczenia - na które składają się zebranie odpowiedniej dokumentacji technicznej, zapoznanie się z dziedziną, oraz ewentualne skontaktowanie z konsultantami jeśli istnieje taka konieczność. Na dokumentację techniczną składają się nie tylko opisy ale również instrukcje obsługi, schematy budowy, rysunki techniczne itp. Jak widać - tłumaczenie techniczne wymaga więc nie tylko sporego nakładu pracy, ale i dużej cierpliwości i konsekwencji w działaniu. Dopiero potem postępuje właściwe tłumaczenie, które jest sprawdzane zarówno pod kątem poprawności językowej, jak i merytorycznej. Dobrze, jeśli biuro obok tłumaczy zatrudnia jeszcze weryfikatorów - specjalistów konkretnej dziedziny (m.in. inżynierów budowlanych, automatyków, gazowników, mechaników, informatyków). Taki wariant jest szczególnie istotny, jeśli agencja tłumaczeń przyjmuje głównie zlecenia na teksty techniczne.

Tłumaczenia techniczne są w naszym kraju coraz częściej świadczoną usługą. Każda realizowana inwestycja, nowy międzynarodowy projekt - wymagają przedstawienia zagranicznym inwestorom czy akcjonariuszom. Również sprowadzane zza granicy produkty, które mają dopiero zaistnieć na rodzimym rynku potrzebują rekomendacji, a przede wszystkim - rozpoznania. Często bez pomocy kompetentnego tłumacza - specjalisty jest to niemożliwe. Dobry tłumacz techniczny, wbrew pozorom, to nie ten, który deklaruje znajomość każdej dziedziny. Im węższa specjalizacja (ograniczająca się np. do konkretnego rodzaju urządzeń bądź systemów) , tym lepiej, ponieważ mamy wtedy gwarancję, że praca zostanie wykonana w prawdziwie fachowy sposób. Tłumaczenie techniczne musi jeszcze uwzględniać wszelkie normy prawne stosowane na terenie UE bądź kraju spoza Wspólnoty, na terenie którego użytkowany ma być produkt bądź patent będący przedmiotem zlecenia. Zazwyczaj tłumaczenia techniczne mają jeden cel - pomóc w osiągnięciu korzyści w prowadzeniu działalności gospodarczej. Głównymi klientami są więc osoby prawne - przedsiębiorstwa czy instytucje. Często końcowym procesem tłumaczenia jest dodatkowe omówienie z klientem przetłumaczonych już dokumentów. Ma to na celu głównie ostateczne ujednolicenie terminologii używanej w tekstach.

Tłumaczeń technicznych nie należy utożsamiać ze specjalistycznymi - tamte stanowią bowiem znacznie szerszą grupę. Techniczny charakter tłumaczeń określa ich węższą specjalizację, ograniczającą się m.in. do dziedzin informatycznych, związanych z budownictwem, automatyką, mechaniką, motoryzacją, energetyką, przetwórstwem, petrochemią, rolnictwem czy produkcją leków.

Artykuł został przygotowany przez biuro tłumaczeń ABC Tłumaczenia - oferujące techniczne tłumaczenia niemiecki.