Internetowy poradnik

Strona główna > Rozrywka > Tarcia w przypadku rowerów

Tarcia w przypadku rowerów

Środa 14 sierpnia 2013, przez apgreff

Rowery - tak jak inne pojazdy - podlegają zużyciu na skutek tarcia i ślizgania. Jest to szczególnie istotne zagadnienie w przypadku rowerów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Przecież od kondycji mechanicznej tych rowerów zależy, czy będą one sprawnie działały, czy też stale trzeba je będzie remontować, naprawiać i przywracać je do stanu pierwotnego. Jeśli chodzi o naprawę sprzętu takiego jak rowery Fano-Tec, kontakt z serwisem można nawiązać telefonicznie lub przez internet.

Przy występowaniu dużych ciśnień w powierzchniach trących, zwłaszcza przy hamowaniu za pomocą tarcia, jasno widać, zwłaszcza w przypadku małych ciał przyciskanych do ściany wielkiego ciała, że w stanie spoczynku względnego jedno ciało stałe A wgniata się w ścianę drugiego ciała B, skutkiem czego powierzchnia stykania staje się wklęsła na ciele B. Od chwili położenia ciała A na ciele B potrzeba pewnego czasu, aby ta wklęsłość osiągnęła stan równowagi.

Podczas ślizgania ciała A na ciele B pojawiają się także podobne wklęsłości dzięki odkształcalności ciał, lecz są one płytsze, gdyż brak jest czasu na wytworzenie się równie wielkich odkształceń, jak w stanie dłuższego spoczynku. Jak łatwo zauważyć, założenie, że toczenie się koła roweru odbywa się z wystarczającym przybliżeniem tak, jakby oba ciała - koło i podłoże - były sztywne, nie może prowadzić do ustalenia jednoznacznych zależności.

Tarcie w miejscu w którym koło styka się z podłożem nie wykonywałoby pracy przy założeniu absolutnej sztywności koła roweru. Wynikałoby zaś z tego, że kierunek oraz wielkość oporu tarcia koła przy jego ślizganiu się byłyby zawsze te same przy każdej prędkości. Wszelkie tarcia prowadzą do drgań zestawu kołowego. Co się zaś tyczy samych warunków bezpieczeństwa przeciw zejściu koła z raz wyznaczonego toru, to dotychczasowe próby ujęcia teoretycznego polegają wyłącznie na zastosowaniu statycznych schematów.

W przypadku rowerów, podobnie zresztą jak i innych pojazdów, mamy do czynienia również ze zjawiskiem zmęczenia materiału. Przy badaniu materiału pod okresowo zmiennym obciążeniem szuka się wyższej granicy naprężeń, które pręty kola roweru wytrzymują praktycznie bez ograniczeń. Przy okresowo zmiennym obciążeniu, powstaje pęknięcie z reguły bez pojawienia się wyraźnych odkształceń plastycznych które sygnalizują niebezpieczeństwo.