Internetowy poradnik

Strona główna > Biznes > Szkolenia z BHP

Szkolenia z BHP

Środa 12 czerwca 2013, przez alfred.p

Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić wśród swoich pracowników szkolenie z zakresu BHP, czyli bezpieczeństw i higieny pracy. Wynika to z konieczności zadbania o zdrowie i życie pracowników oraz zapoznania ich z zasadami, których muszą przestrzegać podczas wykonywania pracy. Z tego powodu szkolenia BHP są jedynymi obowiązkowymi szkoleniami, które pracodawca musi zapewnić.

Takie szkolenia przeprowadza albo sam pracodawca, albo decyduje się na wynajęcie odpowiedniej osoby, która zrobi to w jego imieniu. Przepisy prawa nie określają jakie umiejętności lub wymagania musi spełniać osoba prowadząca szkolenie. Program szkolenia określa rozporządzenie Ministra a przeprowadzić je może każda osoba, która posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe i zasób wiedzy do jego przeprowadzenia.

Szkolenia z zakresu BHP są obowiązkowe i pracodawca musi przeprowadzić ja na początku, po podpisaniu umowy z pracownikiem oraz w trakcie trwania umowy z nim. Pracownik, który nie odbył tego szkolenie nie może zostać dopuszczony do pracy.

Celem szkolenia BHP jest przede wszystkim zapoznanie pracownika z przepisami i zasadami BHP, obowiązującymi w danym miejscu pracy i na określonym stanowisku oraz o odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie. Mają za zadanie przekazać pracownikowi wiedzę o potencjalnych zagrożeniach życia i zdrowia oraz zachowaniu w sytuacji ich wystąpienia, a także o sposobach postępowania w przypadku awarii. Ważnym celem szkoleń BHP jest również przekazanie podstawowych informacji o udzielaniu pomocy w razie wypadku przy pracy.

Ze względu na znaczenie odpowiednio przeprowadzonych szkoleń z zakresu BHP, warto zlecić to zdanie specjalistom. Można ich bez kłopotu wyszukać w sieci wpisując np. "szkolenia BHP Kraków". Dzięki temu pracodawca wie, że zrobił wszystko, bo przekazać swoim pracownikom niezbędnie informacje oraz zadbał o ich wiedzę na temat warunków pracy.