Internetowy poradnik

Strona główna > Kultura > Słowniki opracowywane przez tłumaczy

Słowniki opracowywane przez tłumaczy

Środa 31 lipca 2013, przez apgreff

Słowniki językowe stanowią nieocenioną pomoc dla tłumaczy, którzy przekładają ważne teksty z języka niemieckiego na polski. Przy użyciu słownika można jednoznacznie ustalić znaczenie, jakie posiada dane słowo, co pozwala na dokładne przetłumaczenie całego zdania lub akapitu.

Tego rodzaju usługi oferują rozmaite instytucje oraz osoby prywatne. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że tłumacz przysięgły niemiecki Poznań oraz inni tłumacze są gotowi podjąć się pracy polegającej na przełożeniu tekstów na język polski rozmaitych publikacji i listów prywatnych. Tłumacze podejmują się również sami prac nad słownikami.

Wielkie polsko-niemieckie słowniki powstawały przez kilka lat. Wykorzystując materiały źródłowe zawierające ponad 200.000 wyrazów i zwrotów z języka niemieckiego XIX i XX wieku. Poza słownictwem ogólnym w słownikach zamieszczona została także również znaczna ilość terminów fachowych z przeróżnych dyscyplin naukowych.

Oprócz wielu zwrotów i wyrażeń o charakterze regionalnym zostały w nim wykorzystane również terminy fachowe z rozmaitych dziedzin. Tłumacząc niemieckie teksty na polski język, należy zapoznać z wszelakimi możliwymi znaczeniami zdań w danym języku. Użytkownicy słowników mają zatem niewątpliwie wiele uwag dotyczących zarówno doboru materiału, jak i też jego opracowania. Niemiecka ortografia opiera się w zasadzie na oficjalnie przyjętych regułach niemieckiej ortografii, opracowanych w 1901 roku na II Konferencji Ortograficznej i odtąd powszechnie obowiązujących na całym niemieckim obszarze językowym.

Z uwagi na znaczne trudności które powstały w przypadkach pisowni małą lub wielką literą, łącznej lub rozdzielnej, podane zostały dodatkowe objaśnienia oraz przykłady. Warunkiem głównym poprawności zapisu tekstu niemieckiego jest prawidłowa pisownia głosek. Przy samogłoskach powinniśmy zwrócić uwagę na barwę dźwięku, zaś przy spółgłoskach - na to, czy są one dźwięczne, czy też bezdźwięczne.

Czasami jednak głoska jest umowna lub też znajduje uzasadnienie dopiero w świetle historycznego rozwoju języka. Wówczas należy po prostu zapamiętać pisownię danego słowa. Słów, w których długość samogłoski jest wyznaczana bezpośrednio jest niewiele. Na krótką wymowę samogłoski może często wskazywać stojąca bezpośrednio za nią podwójna spółgłoska.