Internetowy poradnik

Strona główna > Turystyka > Przyroda i natura w Tatrach

Przyroda i natura w Tatrach

Niedziela 23 listopada 2014, przez natatry

Wody w postaci potoków i stawów stanowią ważny, oryginalny i uatrakcyjniający element w krajobrazie tatrzańskim.

Liczba źródeł po polskiej stronie Tatr przekracza 1000, łączna długość potoków wynosi 175 km, okresowych cieków 147 km. Liczba jezior na terenie TPN, zwanych przez górali „stawami” wynosi 133 i przy średnim stanie wody mają łączna powierzchnię 148 ha i pojemność 40 mln m3. 32 stawy występują w Tatrach w obszarze krasowym, a 81 w obszarze krystalicznym. Trzymana w naszych rękach mapa Tatr od razu nam powie, że po słowackiej stronie, stawów jest o wiele więcej. Największe stawy, które powstanie zawdzięczają lodowcom to: Morskie Oko – 34,54 ha, Wielki Staw Polski – 34,14 ha i Czarny Staw pod Rysami – 20,54 ha, a najgłębsze: Wielki Staw Polski – 79,3m, Czarny Staw pod Rysami – 76,4 m znajdują się po stronie polskiej. Również najwyższy wodospad zwany Siklawą (64m) znajduje się na terenie Tatr Polskich.

Osobliwym zjawiskiem tatrzańskim są występujące wywierzyska: Wywierzysko Bystrej (przy Kalatówkach) , i Lodowe Źródło w Dolinie Kościeliskiej, z którego wydobywająca się woda odpływa w trzech różnych kierunkach i wpada do Kościeliskiego Potoku.

W Tatrach występuje bogata szata roślinna, licząca około 1300 gatunków roślin naczyniowych, z czego przeszło 250 to gatunki górskie i wysokogórskie. Ze względu na teren i klimat występuje selekcja gatunków w miarę wzrostu wysokości n.p.m. Zjawisko to powoduje występowanie sześciu poziomych pięter roślinnych, a mianowicie: piętro podgórza (pól uprawnych) sięga do 1000 m n.p.m.; piętro regla dolnego (1200 – 1250 m n.p.m.), w którym pierwotnie występował drzewostan bukowo – jodłowy lub jodłowo – świerkowy; piętro regla górnego (do 1550m n.p.m.) z drzewostanem świerka, wierzby śląskiej, brzozy karpackiej, jarzębiny i limby; do 1800 m rozciąga się pasmo kosodrzewiny; od 1800 do 2300 m n.p.m. to piętro hal; a od 2300 m n.p.m. rozciąga się piętro turni, w którym występuje jeszcze 130 gatunków roślin kwitnących. W piętrze lasów (do 1550 m n.p.m.) faunę tworzą m.in.: jelenie, sarny, dziki, lisy, wilki, rysie, żbiki i niedźwiedzie. W górnych piętrach występują 4 gatunki ssaków: świstaki, kozice, polniki tatrzańskie i darniówki tatrzańskie.

Wysokogórskim zwierzętom towarzyszą alpejskie gatunki ptaków: drozdy obrożne, płochacze halne, siwarniki, pomurniki i orły przednie.