Internetowy poradnik

Strona główna > Biznes > Przeglądy techniczne pojazdów

Przeglądy techniczne pojazdów

Czwartek 20 sierpnia 2015, przez Marcin Marc

W dzisiejszym świecie mamy do czynienia z ogromną ilością samochodów na ulicach. Każdy samochód to maszyna, która może zawieść. Z tego powodu istnieje legalny obowiązek przeprowadzania kontroli stanu technicznego pojazdu. Taką kontrolę może przeprowadzić tylko wykwalifikowana, uprawniona osoba. Miejsce, w którym przeprowadza się kontrolę, to stacja kontroli pojazdów. Aby uzyskać potwierdzenie o przebytej kontroli, należy się udać właśnie do jednej z okręgowych stacji kontroli pojazdów. Nie musi być to stacja położona w okolicy naszego miejsca zamieszkania.

Kontrola pojazdu - czyli przegląd techniczny - dotyczy wszystkich elementów pojazdu, które mają wpływ na bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów oraz pozostałych użytkowników ruchu - informuje stacja kontroli pojazdów Oświęcim RS CAR Grzegorz Krawczyk. Pierwszy przegląd jest wymagany dopiero w okresie trzech lat od daty zakupienia nowego auta w salonie, chyba że pojazd posiada instalację gazową lub jest taksówką.

Jednym z elementów przeglądu jest sprawdzenie oświetlenia pojazdu. Elementy oświetlenia wymagane przez prawo muszą działać oraz być prawidłowo ustawione. Nieprawidłowo ustawione światła mogą doprowadzić do oślepienia innego kierowcy, a co za tym idzie - do wypadku.

Podczas przeglądu sprawdza się także stan ogumienia. Na zużycie opon wskazują wskaźniki umieszczone na oponach. W przypadku braku wskaźników decyduje głębokość bieżników - nie może ona być mniejsza niż 1,6 milimetra. Diagnosta sprawdza również niezawodność hamulców. Służy do tego specjalny mechanizm - stanowisko rolkowe. Jeżeli hamulec nie wykazuje wymaganej skuteczności, wynoszącej 50% dla hamulca roboczego i 25% dla hamulca postojowego lub jeżeli różnica sił hamowania kół na tej samej osi przekracza 30%, pojazd nie może przejść przeglądu z wynikiem pozytywnym. Kontrola stanu amortyzatorów jest rygorystyczna. Muszą się one wykazać skutecznością w wysokości 40%.

Następnie diagnosta sprawdza, czy w układzie kierowniczym lub zawieszeniu istnieją jakiekolwiek luzy. Służą do tego tzw. szarpaki. Następnie przeglądowi podlega układ hamulcowy. Kontrola dotyczy również emisji spalin pojazdu. Samochód nie przejdzie przeglądu z wynikiem pozytywnym, jeżeli zostaną zauważone wycieki (oleju lub innych płynów). Czynnikiem uniemożliwiającym dalsze dopuszczenie pojazdu do ruchu może być też pęknięta szyba albo silna korozja karoserii. W przypadku pojazdów wyposażonych w instalację gazową diagnosta sprawdzi ważność legalizacji butli LPG oraz szczelność instalacji. Jeżeli samochód nie przejdzie przeglądu technicznego z wynikiem pozytywnym z powodu usterek niezagrażających bezpieczeństwu jazdy, kierowca otrzymuje zaświadczenie o negatywnym wyniku badania. Kierowca ma obowiązek naprawić wymienione usterki w ciągu czternastu dni od daty badania po czym zgłosić się na ponowne badanie - pod kątem tych usterek. Podczas drugiego badania kierowca płaci tylko za te elementy badania, które oceniono negatywnie poprzednim razem.

Jeżeli usterki zagrażają bezpieczeństwu jazdy, diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny pojazdu i przesyła go do odpowiedniego wydziału komunikacji. Oznacza to, że pojazd nie nadaje się do użytkowania. Po naprawie i ponownym badaniu kierowca może odebrać dowód rejestracyjny.

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu artykułu stacji kontroli pojazdów RS CAR Oświęcim.