Internetowy poradnik

Strona główna > Budownictwo > Profesjonalne geosiatki budowlane typu Miragrid.

Profesjonalne geosiatki budowlane typu Miragrid.

Piątek 30 sierpnia 2019, przez Artsites

Obecnie na rynku nowoczesnych materiałów budowlanych, znajdziemy stosunkowo sporą ilość, różnorodnych typów i rodzajów materiałów geosyntetycznych. Są one stosowane raczej w budownictwie technicznym, aczkolwiek niektóre z nich będą także w mniej spektakularnych inwestycjach, na naszych prywatnych posesjach. My jednak zajmiemy się przede wszystkim materiałami o zastosowaniu w budownictwie drogowym. Tutaj prym wiodą przede wszystkim geosiatki budowlane typu Miragrid, których zastosowanie jest obecnie zdecydowanie najbardziej popularne. Wynika to głównie z faktu ich doskonałych parametrów technicznych, co przekłada się na podniesienie poziomu żywotności budowanych dróg, autostrad i nie tylko.

Czym są geosiatki budowlane typu Miragrid?

Jest to nowoczesny materiał geosyntetyczny stosowany głównie w budownictwie drogowym i kolejowym. Są to poliestrowe siatki, powleczone dodatkową, polimerową powłoką ochronną, zapewniającą jeszcze większy poziom wytrzymałości geosiatki na uszkodzenia. Dzięki temu też geosiatki budowlane typu Miragrid, charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie. Ponadto mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrą wartością tarcia w stosunku do gruboziarnistego podłoża. Będzie więc stosowany głównie w procesie zbrojenia gruntów niespoistych. Zastosowanie geosiatki budowlanej typu Miragrid przy zbrojeniu gruntów, będzie gwarantować ich większy poziom trwałości i odporności na uszkodzenia eksploatacyjne. Bardzo często stosowane będą także w przypadku innych inwestycji w zakresie budownictwa technicznego. Generalnie jednak, zastosowanie geosiatek typu Miragrid, jest nakierowane na wszystkie te miejsca w budownictwie technicznym, gdzie należy solidnie wzmocnić i zbroić warstwy gruntu, w celu osiągnięcia większego poziomu trwałości i wytrzymałości realizowanych konstrukcji technicznych.

Gdzie stosowane są geosiatki budowlane typu Miragrid?

Oczywiście poza budownictwie drogowym i kolejowym, geosiatki typu Miragrid, będą znajdywać swoje zastosowanie także w innych przypadkach. Najlepiej w tym zakresie będzie zerknąć na poniższą listę, która wyszczególnia najczęściej pojawiające się obszary zastosowań dla geosiatek budowlanych typu Miragrid.

  • Budownictwo drogowe i kolejowe – głównie w zakresie stabilizacji gruntów
  • Zabezpieczanie skarp składowisk odpadów, przed osuwaniem się.
  • Budowa murów oporowych w połączeniu w prefabrykatami betonowymi.

Oczywiście poza tymi zastosowaniami, geosiatki typu Miragrid, będą często stosowane w ogólnym, szeroko pojętym budownictwie technicznym. Wszędzie tam, gdzie należy zastosować dodatkowe wzmocnienie i zbrojenie gruntu, aby podnieść poziom trwałości realizowanych inwestycji. Można więc całkiem śmiało stwierdzić, iż geosiatki budowlane typu Miragrid, charakteryzują się bardzo szerokim zakresem zastosowania w budownictwie przede wszystkim technicznym.