Internetowy poradnik

Strona główna > Biznes > Profesjonalna akumulatorownia i jej realizacja.

Profesjonalna akumulatorownia i jej realizacja.

Środa 26 czerwca 2019, przez Artsites

Uruchomienie bezpiecznej akumulatorowni na obiektach przemysłowych, na których wykorzystuje się elektryczne wózki widłowe to bardzo ważny element oszczędności. Samodzielne ładowanie baterii trakcyjnych jest bardzo w tym przypadku korzystne. Trzeba jednakże zdać sobie sprawę z tego, iż wiąże się to z pewnymi zagrożeniami. Przede wszystkim podczas ładowania akumulatorów może zawsze dojść do rozszczelnienia i wycieku elektrolitu. Skutkiem tego stwarzane jest zagrożenie zatruciem pracowników jak i zagrożenie wybuchowe. Aby temu przeciwdziałać należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, które zapewnią bezpieczeństwo w obliczu wszystkich zagrożeń.

Podstawowe zabezpieczenia akumulatorowni.

Tutaj przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z tego, iż akumulatorownia powinna stanowić odrębne pomieszczenie, dobrze odizolowane od reszty obiektu. Dzięki temu, nawet w wyniku jakichś problemów w akumulatorowni, nie będzie dochodzić do zagrożenia na pozostałych częściach obiektu. W związku z powyższym, należy liczyć z konkretnymi kosztami. Tym bardziej iż tutaj trzeba jeszcze prawidłowo pomieszczenie akumulatorowni wyposażyć. Głównym elementem będzie system detekcji wodoru, połączony z systemem wentylacji. Dzięki temu w razie wychwycenia nadmiernego stężenia wodoru w otoczeniu, natychmiast uruchamiany jest system wentylacji, a dopływ prądu do prostowników zostaje odcięty. Jest to podstawowy system zabezpieczenia, który w większości przypadków gwarantuje maksymalny poziom minimalizacji zagrożenia wybuchowego. Oczywiście ponadto, akumulatorownia, powinna być także wyposażona w dodatkowe sprzęty, które ułatwiać będą obsługę ładowania baterii trakcyjnych. Bez tego typu wyposażenia, niestety ładowanie będzie utrudnione, a co za tym idzie, także będą pojawiać się związane z tym zagrożenia.

Wyposażenie akumulatorowni ze względu bezpieczeństwa.

Wspomnieliśmy powyżej o kwestii wyposażenia pomieszczenia akumulatorowni, które powinno być także odpowiednie wyposażone w pewne sprzęty. Będą one nie tylko usprawniać prowadzenie prac, ale także będą ograniczać zagrożenia pojawiające się w tym przypadku. Do najważniejszych elementów takowego wyposażenia należy tutaj zaliczyć następujące rzeczy:

  • Wózki do ładowania akumulatorów – wyposażone w wanny ze stali kwasoodpornej. Są one niezbędne ze względu na zabezpieczenie przed ewentualnym wyciekiem płynów z akumulatorów.
  • Wózki serwisowe – usprawniające na przykład wymianę płynów w akumulatorach
  • Stojaki na prostowniki – zapewniające stabilizację ich podczas ładowania.

Jest to wyposażenie które znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach akumulatorowni, wobec czego warto o tym pamiętać i regularnie w tego typu sprzęt inwestować. Z całą pewnością poziom bezpieczeństwa ładowania baterii trakcyjnych, natychmiast podniesie się.