Internetowy poradnik

Strona główna > Finanse > Poprawa wyników finansowych

Poprawa wyników finansowych

Plan systematycznego oszczędzania

Piątek 3 maja 2013, przez abtarasew

Jednorazowy przypływ gotówki i możliwość jej zainwestowania lub pozostawienia na przyszłe wydatki jest kusząca. Oszczędzanie jest jednak możliwe nawet w przypadku posiadania niewielkiej ilości wolnych środków finansowych, lecz stale w przeciągu wielu miesięcy. Procent składany uzyskiwany także dzięki planom systematycznego oszczędzania, umożliwia uzyskanie zadowalających efektów stosunkowo niskim kosztem.

Plan systematycznego oszczędzania wymaga od swego właściciela konsekwentnego działania. Wygospodarowanie co miesiąc określonej sumy pieniędzy na ten cel staje się istotnym elementem domowego budżetu, a w pewnych sytuacjach nawet zobowiązaniem finansowym, co jest zależne od sposobu oszczędzania.

Plany oszczędnościowe opierają się o różnego typu założenia, poczynając od określenia miesięcznej stawki, po sposób jej inwestowania, oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za to zadanie.
W najprostszej sytuacji plan tworzy sama osoba oszczędzająca, ustalając stawkę i przekazując ją na rachunek konta oszczędnościowego. Oprocentowanie środków zgromadzonych na koncie pozwala zwalczyć zjawisko inflacji, zatem otrzymana kwota będzie równowartością wpłaconych oszczędności. Rozwiązanie to nie jest optymalne, umożliwia jednak oszczędzanie przy bardzo skromnym budżecie.

Zaawansowana forma planu systematycznego oszczędzania zazwyczaj angażuje fundusze inwestycyjne w roli zarządcy składek. W zależności od wyboru poziomu bezpieczeństwa, całość składem może być inwestowana w różnego typu inwestycje, bądź na ten cel może być przekazywana jedynie część środków. Pozostała może wykorzystywać bezpieczne formy oszczędzania, czyli lokaty bankowe. Dzięki podziałowi otrzymuje się możliwość wypracowania kilkunasto- lub kilkudziesięcioprocentowego zysku, oraz bezpieczeństwo uzyskania pewnej sumy nawet w przypadku nietrafionych inwestycji finansowych.

Przy oszczędzaniu samodzielnym, szczególnie przy dość niskich stawkach miesięcznych, tego typu podział może okazać się niemożliwy do powtórzenia. Zarówno lokaty bankowe, jak i inwestycje choćby w papiery wartościowe, wymaga jednorazowego wpłacenia przynajmniej 200 zł. Najlepsze lokaty często posiadają próg założenia na jeszcze wyższym pułapie, np. 1000 zł. Jednak w przypadku planu systematycznego oszczędzania i deklaracji stałej stawki wpłacanej przez kolejne lata, fundusze mogą pozwolić sobie na tego typu podziały ze względu na znaczną sumę, jaką dysponują miesięcznie w imieniu wszystkich klientów.

Forma planu systematycznego oszczędzania jest otwarta na propozycje klientów. Mają oni do dyspozycji szeroki wachlarz usług, który udostępniony jest jedynie dzięki deklaracji stałej stawki miesięcznej. Warto wykorzystać te zaawansowane metody oszczędzania dla określonego celu. Z miesiąca na miesiąc pomnażające się oszczędności mogą stać się również motywacją do wygospodarowania większej sumy i urzeczywistnienia marzenia we wcześniejszym terminie.