Internetowy poradnik

Strona główna > Turystyka > Pieśni Góralskie

Pieśni Góralskie

Piątek 6 grudnia 2013, przez natatry

Muzyka ludowa jest początkiem wszelkiej muzyki, podstawowym składnikiem kultury narodowej.

Powstawała przez setki, tysiące lat i rozwijała się u wszystkich ludów świata. W dzisiejszych czasach każdy naród chwali się swoją odrębną muzyka ludową.

GóraleGóralska muzyka posiada w sobie ogrom problemów do dzisiaj nierozwiązanych. Z jednej strony można znaleźć w niej wiele cech staropolskich, z drugiej zaś występuje w niej wiele elementów obcych. Powód jest prosty, Podhale, to miejsce gdzie spotykały się ludy polskie, ruskie i słowackie. Można też odszukać elementy bałkańskie i rumuńskie.

Górska muzyka bije swoją unikatowością każdego, kto po praz pierwszy się z nią spotka. Wielu jest takich, którzy nigdy nie przekonają się do góralskiej twórczości.

Podhalańska muzyka do dzisiaj urzeka swoim pięknem i nietuzinkowością. To harmonijna i melodyczna muzyka charakterystyczna dla górali.

W muzyce góralskiej dominują zwroty oparte na dawnych skalach modalnych, na których opierała się również europejska muzyka do siedemnastego wieku. Charakteryzuje ją częste zmiany metrum i rytmu. W melodiach nie tanecznych zmiana taktu bywa tak często, że niekiedy stały takt zanika i pojawia się rubato, czyli swobodne spowalnianie i przyspieszanie tempa.

Tance ludu Podhala to zbójnicki i góralski. Do tańca przygrywa kapela góralska, która składa się dwojga skrzypiec i basu. Zbójnicki to gromadny taniec, w którym uczestniczą tylko mężczyźni, imituje on walkę z wrogiem, obronę trzody i pastwisk. Dlatego też muzyka ta brzmi dziko i surowo. Więcej o Zakopanem i zwyczajach górali można znaleźć na stronie http://natatry.pl

Mężczyźni śpiewają głosem gardłowym, krzykliwym, wysokim - kobiety za to niskim i piersiowym. Pieśni wyśpiewywane są na dwa lub trzy głosy.