Internetowy poradnik

Strona główna > Społeczeństwo > Pierwsza pomoc i jej wykorzystanie

Pierwsza pomoc i jej wykorzystanie

Czwartek 6 marca 2014, przez Anna

Pierwsza pomoc czyli najogólniej mówiąc jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia osoby poszkodowanej, a także zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Do osób będących pierwszymi ratownikami na miejscu zdarzenia należy wezwanie fachowej pomocy pod ogólnopolskimi i bezpłatnymi numerami 112 oraz 999, a także zabezpieczenie i zaopiekowanie się poszkodowanym do czasu jej przybycia.

Zadajesz sobie często pytanie czy zawsze musisz udzielić pierwszej pomocy? Mówi o tym art. 162 Kodeksu Karnego i umożliwia sądom, aby osoby uchylające się od tego obowiązku pozbawić wolności nawet do lat trzech. Zatem prawo obliguje nas do udzielania pierwszej pomocy, pod warunkiem, że jej udzielenie nie spowoduje zagrożenia dla naszego zdrowia i życia. Musimy pamiętać o środkach bezpieczeństwa i zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych światków wypadku.
Udzielanie pomocy przed przybyciem osób wyspecjalizowanych jest szczególnie ważne i liczy się tu każda minuta. Podczas nagłego zatrzymania krążenia do czasu przybycia ratownictwa medycznego, jeśli nikt nie podejmie podstawowych czynności ratujących życie, szanse poszkodowanego na przeżycie bardzo spadają. Jest to niezwykle ważne i musimy uświadomić sobie fakt, że czyjeś życie może być w naszych rekach. Nasza wiedza lub niewiedza jak postępować w takich sytuacjach może być kluczowa, gdy właśnie to najbliższych dotyka nieszczęście.
Nasza przytomność i wezwanie pomocy to podstawa podczas przeprowadzania akcji ratowania poszkodowanego. Ważne jest aby orientować się kiedy wezwać Ratownictwo Medyczne i jakie dane podać, aby służby szybko nas znalazły i dojechały ze sprzętem i ludźmi potrzebnymi podczas zagrożenia. Ważne jest również abyśmy nie nadużywali możliwości jakie daje nam przyjazd lekarza czy ratowników medycznych. Ratownictwo Medyczne służy do transportu poszkodowanych do szpitala. Pracują tam ludzie znający się na zaawansowanych metodach ratowania zdrowia i życia, co wcale nie oznacza, iż na miejscu mają stawiać u chorego od razu określoną diagnozę. Definicja pierwszej pomocy była już wspomniana, teraz czas na ogólne omówienie jej etapów i zapamiętanie na przyszłość. Pierwszą pomoc należy udzielać postępując według łatwych do zapamiętania zasad:
1. Zorientuj się co do zagrożeń występujących w miejscu zdarzenia. Zabezpiecz w miarę możliwości siebie oraz miejsce zdarzenia. Zapewnij sobie oraz jak największej liczbie osób bezpieczeństwo.
2. Oceń stan poszkodowanego/Określ liczbę poszkodowanych.
3. Wezwij pomoc (112, 999).
4. Zabezpieczaj poszkodowanego do przyjazdu służb ratunkowych.
Nigdy nie wiadomo czy my również nie będziemy potrzebowali pomocy, dlatego warto zapamiętać kilka podstawowych zasad i wykorzystywać je jeśli zajdzie taka potrzeba. Możemy zacząć od siebie dając innym dobry przykład, a na pewno jeśli my będziemy potrzebowali pomocy na pewno ją otrzymamy.

czytaj więcej tutaj