Internetowy poradnik

Strona główna > Budownictwo > Obniżanie poziomu wody gruntowej.

Obniżanie poziomu wody gruntowej.

Jak obniżyć poziom wody gruntowej podczas realizacji prac budowlanych w terenie podmokłym?

Wtorek 10 maja 2016, przez Artsites

Realizacja prac ziemnych w terenie podmokłych wymaga zastosowania odpowiedniej technologii odwadniania, a mianowicie chodzi tutaj o zastosowanie zestawów igłofiltrowych, które zostały stworzone właśnie w celu obniżania poziomu wody gruntowej w terenie podmokłym, w którym mają być realizowane jakiekolwiek prace budowlane. Trzeba tutaj jednak zwrócić szczególną uwagę na kwestię tego, iż w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności prowadzenia odwadniania w takich przypadkach, koniecznie jest prawidłowe skompletowanie całego zestawu igłofiltrowego, z uwzględnieniem odpowiedniej wydajności agregatów pompowych, ich wysokości podnoszenia, oraz dobrania średnic samych igłofiltrów, czy też kolektorów ssących. Zobaczmy zatem, na jakie kwestie musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę, jeśli chcemy osiągnąć odpowiednio wysoki poziom efektywności prowadzonych prac odwodnieniowych.

Zasada działania igłofiltrów.

Aby skuteczniej podchodzić do kwestii doboru poszczególnych elementów zestawu igłofiltrowego, warto w pierwszej kolejności, zapoznać się z ogólną zasadą działania tego typu instalacji. Otóż składa się ona z trzech podstawowych elementów, którymi są: agregat pompowy, kolektor ssący, igłofiltry.

  • Igłofiltry – wpłukiwane są do gleby na głębokość około pół metra większą niż planowana głębokość prowadzenia wykopów, w odstępie około 1m od siebie. Należy je ustawić w szczelnym szeregu, aby tworzyły szczelną zaporę dla napływającej na teren objęty realizacją wykopów. W razie konieczności, szpaler igłofiltrów, należy ustawić po obydwu stronach prowadzonych wykopów, a wszystko jest zależne od tego, w jakich okolicznościach przyjdzie prowadzić odwadnianie.
  • Kolektor ssący – jego zadaniem jest odbieranie wody z całego rzędu igłofiltrów. Do kolektora podpięte są igłofiltry, natomiast na jego końcu znajduje się agregat pompowy. W kolektorze ssącym znajdują się króćce przyłączeniowe do igłofiltrów (trzeba tutaj zwrócić uwagę na samą średnicę króćca oraz kolektora, aby był on w stanie przetransportować zadana ilość wody).
  • Agregat pompowy – to w zasadzie serce całej instalacji igłofiltrowej, którego zadaniem jest wytworzenie podciśnienia w instalacji a tym samym umożliwić zasysanie wody pojawiającej się w perforowanej końcówce igłofiltra a następnie jej odprowadzenie na bezpieczną odległość. Dość istotną rolę odgrywają tutaj parametry techniczne wydajności oraz wysokości podnoszenia agregatu, aby możliwe było obsłużenie zadanej ilości igłofiltrów, oraz odprowadzenie wody na bezpieczną odległość w nierównym terenie, bowiem czasem może być konieczne także jej podnoszenie.

Rozwiązania technologiczne.

Bardzo często jeden agregat pompowy nie będzie w stanie zapewnić prawidłowego odsysania zbyt dużej ilości igłofiltrów, wobec czego koniecznym będzie zastosowanie większej ich ilości. Jeden rząd igłofiltrów będzie zaś umożliwiał nam obniżenie poziomu wody gruntowej na kilka metrów, co w przypadku kiedy chcemy prowadzić prace ziemne na większych głębokościach wymagać będzie wykonania instalacji piętrowej. Generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, iż zastosowanie igłofiltrów jest możliwe praktycznie rzecz biorąc w każdych okolicznościach a co za tym idzie, warto wziąć pod uwagę tę technologię w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych i budowlanych w terenie podmokłym.