Internetowy poradnik

Strona główna > Budownictwo > Metody antykorozyjne

Metody antykorozyjne

Piątek 5 lutego 2016, przez Bartek Cisowski

Korozja są to niezamierzone stopniowo niszczenia metali, które najczęściej powstaje na skutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska, które je otacza.

Jeżeli korozja wchodzi na elementy konstrukcji budowlanej, to robi się bardzo niebezpiecznie. Wtedy antykorozja jest niezbędnym elementem.

Nie ma złotego środka, który antykorozja zabezpieczy daną powierzchnię raz a porządnie. Pierwszą metodą antykorozyjną jest zmodyfikowanie środowiska antykorozyjnego. Aby skuteczna była ta metoda należy zlikwidować składniki korozyjne ze środowiska, w którym aktualnie pracują lub składowane są wyroby. Przykładem może być np. zwody tlenu poprzez nasycenie azotem lub po prostu dodanie substancji wiążących tlen do wody. Antykorozja może być wykorzystywana również jako inhibitory. Inhibitory to substancje, które zmniejszają szybkość reakcji chemicznych. Kolejna metodą antykorozji jest ochrona elektrochemiczna. Polega ona na zmianie potencjału elektrodowego metalu, które na celu ma ograniczenie rozpuszczalności elementów. Metodę elektrochemiczną można podzielić na: ochronę katodową galwaniczną oraz elektrolityczną. Metoda anodowa wykorzystywana jest głównie do metali, na których jest cienka warstwa pasywna. Metoda katodowa, to metoda na której zachodzą reakcje redukcji. Podobnie jak w przypadku ochrony katodowej, w ochronie anodowej wyróżnia się ochronę anodową elektrolityczną i galwaniczną, jednak o zupełnie innej charakterystyce.

Metalowe powłoki ochronne, to kolejna metoda antykorozji. Powłoki izolujące musza być bardzo szczelne. W momencie gdy szczelność nie będzie odpowiednia może powstać niebezpieczny układ elektrochemiczny, w wyniku którego korozja może postępować dużo szybciej. Warto wspomnieć o tym, że cynk jest materiałem, który wykorzystuje się dp wykonywania powłok anodowych.