Internetowy poradnik

Strona główna > Społeczeństwo > Lokaty bankowe – co warto wiedzieć przy wyborze?

Lokaty bankowe – co warto wiedzieć przy wyborze?

Czwartek 20 marca 2014, przez aliz

Jeśli mamy nadwyżki na naszym koncie osobistym, warto byłoby je tak zagospodarować, by przynosiły nam zyski. Jedną z możliwości są lokaty bankowe. Znajdziemy wśród nich depozyty o różnym czasie zapadalności, jak i charakterze oprocentowania – stałym i zmiennym. Oferty poszczególnych banków są bardzo zróżnicowane: Od lokat trwających zaledwie jedną noc, przez depozyty kilkumiesięczne, po takie, które kończą się nawet po kilku latach.

Chcąc założyć lokatę, musimy przede wszystkim kierować się własnymi potrzebami. Zastanówmy się więc, czy i kiedy będziemy potrzebowali skorzystać z pieniędzy, które zamierzamy zdeponować. Jeśli mamy pewność, że przez dłuższy czas nie będziemy musieli korzystać z przeznaczonych do ulokowania środków, możemy pomyśleć o lokacie długoterminowej. Jeśli obawiamy się, że będziemy musieli wypłacić pieniądze wcześniej, bezpieczniejsza będzie lokata o krótszym terminie zapadalności.
Zakładając lokatę zawieramy umowę z bankiem i musimy przestrzegać zawartych w niej zasad. Jedna z głównych reguł, którą spotkamy w niemal każdej umowie lokaty, mówi o utracie odsetek w przypadku wycofania środków z lokaty przed upływem jej terminu zapadalności. Dlatego też w sytuacji, kiedy nie mamy pewności, że pieniądze nie będą nam przez najbliższy czas potrzebne, lepiej założyć lokatę o krótszym terminie zapadalności. Gdy termin zapadalności lokaty minie, pieniądze wraz z odsetkami przelewane są na konto.
Lokaty bankowe posiadają również możliwość odnawiania. Jeśli więc chcemy z tej możliwości skorzystać, musimy to zaznaczyć. Jaka jest więc różnica między lokatą długoterminową a krótkoterminową odnawialną? Jeśli zerwiemy lokatę przed terminem zapadalności, w przypadku długoterminowej stracimy wszystkie odsetki. Natomiast przy lokacie odnawialnej, jedynie za jej krótki ostatni odcinek, w którym zerwanie nastąpiło.
Lokaty długoterminowe są zwykle oprocentowane wyżej niż krótkoterminowe. Dzieje się tak, gdyż dają one bankowi możliwość dysponowania pieniędzmi klienta przez dłuższy czas. Dla klienta jest to jednak większe wyrzeczenie i nie raz zdarza się, że wycofuje on środki z lokaty przed terminem.
Oprocentowanie lokat zależne jest od prognoz ekonomicznych bankowych ekspertów. Jest ono powiązane z wysokością stóp procentowych, zależną od inflacji oraz jej zmian. Jeśli bank przewiduje spadek inflacji, oprocentowanie lokaty długoterminowej może być nieznacznie mniejsze niż w przypadku lokat krótkoterminowych. Jeśli prognozowany jest wzrost inflacji, banki mogą podnieść oprocentowanie lokat długoterminowych i obniżyć w oprocentowanie krótkoterminowych.
Lokaty bankowe mają najczęściej oprocentowanie stałe. Bank nie może go więc zmienić w trakcie trwania lokaty, niezależnie od sytuacji związanej z inflacją i stopami procentowymi w tym czasie. Przy takich lokatach od razu wiemy, jakiego zysku możemy się spodziewać.
Są też lokaty o zmiennym oprocentowaniu, w przypadku których dochodowość ustalana jest raz na jakiś czas i zależy od zmian rynkowych stóp procentowych. Oprocentowanie takich lokat może być wyższe, ale musimy liczyć się zarówno z jego wzrostem, jak i spadkiem. Nie jesteśmy więc w stanie oszacować, ile możemy na takiej lokacie zarobić.

Więcej na temat lokat bankowych: https://www.deutschebank.pl/klienci-indywidualni/lokaty.html