Internetowy poradnik

Strona główna > Biznes > Litery na odzieży reklamowej

Litery na odzieży reklamowej

Środa 14 sierpnia 2013, przez apgreff

Odzież, która służy rozpropagowaniu danego towaru, ma cechy charakterystyczne w postaci napisów o specyficznym kroju. Firmy wiedzą dobrze, że w zasadzie tylko w ten sposób można w odpowiednio szybki i łatwy sposób dotrzeć do klienta i zwrócić na siebie uwagę.

Aby jednak to wszystko poprawnie zadziałało należy pomyśleć o wyborze odpowiedniego kroju pisma. Odzież reklamowa stanowi bowiem dobry nośnik reklamy, dzięki któremu wiedza o towarze będzie odpowiednio rozpropagowana. Krój pisma jest to odpowiedni rysunek liter, w którym występują pewne charakterystyczne cechy w budowie i formie liter. Są one jednakowe dla wszystkich znaków danego pisma - zarówno dla liter majuskułowych, minuskułowych, cyfr i znaków pisarskich, zazwyczaj w oparciu o wzory pisma ubiegłych wieków.

Nazwa kroju pisma najczęściej pochodzi od nazwiska projektodawcy. Współczesny krój pisma stanowi owoc wieloletniej pracy grafików-literników, którzy oryginalna formę liter uzyskali przez użycie odpowiednich narzędzi pisarskich. Ogólnie naukę tworzenia liter - również na koszulkach reklamowych, obejmującą zarówno teoretyczne założenia ich budowy, jak techniki wykonania napisów za pomocą odpowiednich narzędzi na materiałach takich jak na przykład płótno, nazywamy liternictwem.

Obecnie stanowi oni nieodzowną część składową wielu działów plastyki. Nazwa liternictwo wprowadzona została w Polsce jako określenie nauki liternictwa artystycznego w szkołach plastycznych. Aby dobrze wykonać taki napis, należy sporządzić rysunek szkicowy układu tekstu, wykonany na papierze w odpowiedniej podziałce odręcznie ołówkiem, piórem, pozwalający na zorientowanie się w rozmieszczeniu tekstu, ilustracji, ozdób, i tak dalej.

Na szkicu rozmieszcza się też informacje na temat wielkości i kroju pisma, zestawień kolorystycznych. Rozmieszczenie i układ tekstu na płaszczyźnie odgrywa ważną rolę w estetycznym wyglądzie całości napisu. Tak wiec każdy tekst musi tak być ułożony, aby odpowiadał pewnym zasadom przyjętym w układach graficznych napisu. Niezależnie od układu graficznego tekstu dla większego działania wzrokowego napisu oraz dla podniesienia jego atrakcyjności, stosowane bywają znaki graficzne, wyróżnienia kolorowe fragmentów napisu i tak dalej.