Internetowy poradnik

Strona główna > Biznes > Jak prawidłowo zadbać o jakość realizowanych prac lakierniczych?

Jak prawidłowo zadbać o jakość realizowanych prac lakierniczych?

Piątek 1 listopada 2019, przez Artsites

Jakość realizowanych w warsztatach lakierniczych prac, jest w największym zakresie uzależniona od czystości wewnętrznej atmosfery roboczej. Oczywiście nie bez znaczenia będą także kwestie prawidłowego wyposażenia warsztatu, dbałości o narzędzia i zatrudniania kompetentnych pracowników. Niemniej jednak, nawet najlepszy lakiernik, niewiele osiągnie jeśli w strefie nakładania lakieru będą pojawiać się różnorodne, lotne zanieczyszczenia. Aby skutecznie się ich wszystkich pozbyć, należy zarówno zadbać o to, aby nie przedostawały się z zewnętrz, poprzez odpowiednie filtry kieszeniowe na wentylacji, jak również o to, aby przechwytywać te, które przedostaną się do wewnątrz, lub wewnątrz powstają.

System nawiewno-wywiewny wraz z odpowiednim filtrem kieszeniowym.

Pierwszym etapem dbania o czystość w warsztatach lakierniczych, będzie oczyszczanie powietrza doprowadzanego z zewnętrz. W tym celu nasz system nawiewno-wywiewny, powinien być zaopatrzony w odpowiedni filtr kieszeniowy dla lakiernictwa. Zapewni od przechwytywanie napływających wraz z tłoczonym do wnętrza powietrzem, zanieczyszczeń wewnętrznych. Dobry filtr kieszeniowy w tym przypadku zapewni nam możliwość przechwycenia nawet do 90% zamieszczeń. Pozostałe 10%, trzeba będzie wyeliminować już wewnątrz poprzez zastosowanie innych filtrów, lub jeszcze bardziej atrakcyjnych rozwiązań. Możemy przecież zawsze postawić wewnątrz kabinę lakierniczą, która może i stanowić będzie spory wydatek, jednakże jakość realizowanych prac wzrośnie dzięki takiej inwestycji prawie dwukrotnie. Jednakże warto tutaj przyjrzeć się także zanieczyszczeniom powstającym wewnątrz warsztatu i technologii ich wychwytywania oraz eliminowania z przestrzeni roboczej.

Filtracja wewnętrzna w lakiernictwie.

Zanieczyszczenia wewnętrzne to tylko w niewielkim zakresie te, które przedostały się przez zaporę filtra kieszeniowego na systemie nawiewno-wywiewnym. Duża część z nich powstaje wewnątrz. Wszystkie elementy drewniane oraz betonowe, będą ulegać regularnemu erodowaniu, a w wyniku tego procesu na podłogach będzie pojawiać się pył i kurz. Aby skutecznie pozbyć się tych zanieczyszczeń, musimy zastosować profesjonalne, lakiernicze filtry podłogowe. W wyniku ich zastosowania, wszystkie zanieczyszczenia wewnętrzne, które uniosą się w powietrze, na przykład na skutek przemieszczania się pracowników, po opadnięciu na filtr, już nie będą w stanie się podnieść. Zostaną związane w jego wewnętrznej strukturze. Stąd też wynika fakt, iż powinniśmy filtry podłogowe, tak samo jak kieszeniowe, sufitowe oraz ścienne regularnie wymieniać na nowe. W przypadku używania starych filtrów, ich zdolność absorpcyjna będzie już nazbyt niska, aby skutecznie przechwytywać wszystkie, pojawiające się na ich powierzchni zanieczyszczenia.