Internetowy poradnik

Strona główna > Biznes > Istota szkoleń BHP

Istota szkoleń BHP

Poniedziałek 21 lipca 2014, przez Marek Konieczny

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca, zatrudniając pracowników bezwzględnie musi przeszkolić taką osobę. Oczywiście szkolenia bhp różnią się zależnie od stanowiska pracy - będzie ono inne dla pracownika biurowego, a inne dla pracownika produkcyjnego, choć część z treści przekazywanych podczas szkoleń z pewnością się powtórzy.

Jaki jest cel szkoleń bhp? Przede wszystkim, służyć mają one zapoznaniu pracowników z przepisami, odnoszącymi się do bezpieczeństwa pracy, oraz poszerzeniu wiedzy na ten temat. Podczas szkoleń takich pracownicy zapoznają się z zagrożeniami, na jakie można się natknąć w czasie pracy, jak należy postąpić w sytuacji zaistnienia takowej sytuacji, jakie środki należy przedsięwziąć i tym podobne.

Poza samym przedstawieniem sytuacji, szkolenia bhp służą również minimalizowaniu ryzyka - wskazują czego należy unikać, aby nie doprowadzić do zagrożenia, jak należy dbać o stanowisko pracy oraz wiele innych istotnych aspektów pracy.

Pracodawca, nie mający doświadczenia w szkoleniach bhp powinien zatrudnić odpowiednią osobę, lub zainteresować się ofertą przedsiębiorstw, które oferują szkolenia bhp dla firm - dzięki temu, spotkanie takie zostanie przeprowadzone w profesjonalny sposób, a pracownicy wyniosą znacznie więcej niż mogliby przy pomocy niedoświadczonego szefa.

W każdej firmie troska o bezpieczeństwo pracowników powinna być priorytetem. Dlatego też szkolenia BHP wpisane są w istotę funkcjonowania każdej firmy. Znajomość przez pracownika zasad higieny i bezpieczeństwa pracy nie tylko przekłada się na jego realne bezpieczeństwo, ale także osób, które z nim pracują. - powiedział pracownik firmy szkoleniowej BHP-Center Warszawa.

Szkolenia bhp dla firm dzielą się na dwie kategorie.

  1. Pierwszą z nich stanowią tak zwane szkolenia wstępne. Ich zadaniem jest przygotowanie pracownika, zanim w ogóle zostanie on dopuszczony do pracy. Podczas nich każdy z pracowników jest profesjonalnie przygotowywany do wypełniania swych obowiązków na konkretnym stanowisku. Dostarczana jest mu wówczas wiedza oraz umiejętności, które pozwolą mu obowiązki te wypełniać zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Podczas szkolenia wstępnego, przyszłemu pracownikowi przekazywany jest instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Podczas ogólnego zapoznaje się on z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
  1. Podczas stanowiskowego pracownik zapoznaje się z zagrożeniami, z jakimi na zajmowanym stanowisku może się spotkać. Uczy się chronić przed tymi zagrożeniami i bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Ze względu na znacznie szkoleń, powinny one być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów, którzy się na tym znają.