Internetowy poradnik

Strona główna > Rozrywka > Inwestowanie w fundusze agresywnego wzrostu

Inwestowanie w fundusze agresywnego wzrostu

Wtorek 14 maja 2013, przez bruno

Różnorodne dostępne obecnie formy inwestowania powodują, że każdy podmiot, który dysponuje odpowiednią ilością środków pieniężnych, może dowolnie je ulokować i czerpać korzyści z nich.

Kluczem do tego, aby zarobić jak najwięcej, są strategiczne inwestycje, które powinny być pod każdym względem przemyślane. W ten sposób rozważone powinny być także ich plusy oraz minusy, aby w ten sposób mogły one zagwarantować swoim inwestorom oczekiwane zyski, ale też naturalnie kosztem ryzyka. Wśród tych funduszy, które cechują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, znajdują się fundusze agresywnego wzrostu.

Funduszami tego rodzaju nazywa się przede wszystkim fundusze akcji, czyli takie, których działanie opiera się na inwestowaniu w akcje. Celem nadrzędnym funduszy agresywnego wzrostu jest osiągnięcie jak największego przyrostu wartości kapitału, ale też uzyskanie jednocześnie niewielkiego wzrostu bieżącego w postaci dochodów. Zazwyczaj takie inwestycje nie są określane jako strategiczne inwestycje, ponieważ mogą dać duże straty i wymagają w związku z tym dużej wiedzy i naturalnie szczęścia. Niemniej jednak, jeśli inwestor podejmie właściwe decyzje, jak najbardziej mogą okazać się one strategicznymi inwestycjami.

Najczęściej fundusze agresywnego wzrostu lokują pieniądze swoich członków w akcje nowopowstałych spółek, które dopiero wchodzą na rynek, a także w akcje spółek, które już istnieją na rynku i określa się je mianem wzrostowych. Dodatkowo także inwestycje mogą odbywać się ryzykownie w te branże, które aktualnie są w recesji i nie przynoszą dużych zysków. Pieniądze lokuje się w nich wtedy z nadzieją, że mogą one uzyskać zyski w perspektywie czasu i wtedy przynieść inwestorom bardzo dobre wyniki. Dlatego też takie strategiczne inwestycje nie zawsze są rekomendowane dla każdego. Są one głównie wybierane przez osoby, które dysponują większą ilością pieniędzy, a strata określonej stawki nie będzie dla nich bardzo ryzykowna. Oczywiście, fundusze agresywnego wzrostu są przeznaczone dla każdego odbiorcy, zatem też można zapoznać się z ich ofertami jako osoba fizyczna i wyselekcjonować dla siebie odpowiednią formę inwestowania, na przykład krajowego czy też zagranicznego, na przykład na Bliskim Wschodzie, gdzie aktualnie często lokowane są środki kapitałowe z takich funduszy.

Podsumowując, opisana forma inwestycji jest w stanie zagwarantować bardzo wysokie zyski, niemniej jednak charakteryzuje się ona dość niską stopą zwrotu inwestycji ze względu na znaczne ryzyko, które niestety należy ponieść.