Internetowy poradnik

Strona główna > Budownictwo > Geokompozyty jako nowoczesne rozwiązania geosyntetyczne.

Geokompozyty jako nowoczesne rozwiązania geosyntetyczne.

Środa 22 kwietnia 2020, przez Artsites

Materiały geosyntetyczne przynoszą bardzo wiele korzyści w kwestii współczesnej technologii budownictwa inżynieryjnego. Każdy materiał geosyntetyczny wpływa na jeden aspekt technologiczny w głównym zakresie. Aby jednak wykorzystać zalety większej ilości materiałów geosyntetycznych, można wykorzystać geokompozyty. Jest to połączeniu kilku rodzajów geosyntetyków w celu wykorzystania ich właściwości w jednym przypadku. Warto tej kwestii przyjrzeć się nieco bliżej, bowiem może się okazać, iż w wielu przypadkach jest to rozwiązaniem o wiele bardziej korzystnym, niż klasyczne, pojedyncze geosyntetyki.

Najczęściej stosowane geokompozyty.

Warto sobie tutaj w pierwszej kolejności omówić nieco bliżej najczęściej stosowane geokompozyty, bowiem pozwoli to na spojrzenie na te materiały z nieco bliższej perspektywy. Generalnie rzecz biorąc, są one obecnie coraz powszechniej stosowane w budownictwie inżynieryjnym. Przede wszystkim przy budowie nowych dróg, autostrad, linii kolejowych. Do zdecydowanie najczęściej wykorzystywanych w branży geokompozytów, należy zaliczyć:

  • Maty drenażowe Polyfelt DC – nowoczesne maty, dostosowane do wykorzystania przy realizacji warstw drenażowych ścian, konstrukcji zbrojonych, piwnic. Jest także stosowana w przypadku konstrukcji tuneli oraz mostów, jak również jako wierzchnia warstwa do przykrycia składowiska odpadów.
  • Polyfelt F – to geowłóknina dwuwarstwowa, o właściwościach filtracyjnych. Jedna warstwa stanowi filtr, druga zaś jest wzmocnieniem i zabezpieczeniem pierwszej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Polyfelt P – geowłókniny stosowane w przypadku ochrony i zabezpieczenia geomembran
  • Polyfelt PGM i PGM-G – geowłókniny z polipropylenowych włókien ciągłych, dodatkowo wzmacnianych poprze igłowanie. Są stabilizowane przeciwko działaniu promieniowania UV. Dodatkowe wzmocnienie włóknem szklanym zapewnia temu materiału wysoki poziom wytrzymałości na uszkodzenia.
  • Polyfelt TS – geowłóknina o właściwościach filtracyjnych i separacyjnych, stabilizowana przeciwko promieniowaniu UV. Sprawdza się idealnie w budowie dróg nieutwardzonych, budowie systemów drenażowych.
  • Maty antyerozyjne – są to specjalne, trójwymiarowe maty, wykonywane na wzmocnionych włóknach polipropylenowych. Zapewniają zabezpieczenie stromych zboczy przed erozją, do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności. Idealne w przypadku stromych zboczy, przeznaczonych do obsiewu trawą.
    Oczywiście nie są to absolutnie wszystkie, dostępne na rynku geokompozyty, gdyż tych jest zdecydowanie więcej. Niemniej jednak, wyszczególnione powyżej materiały, stanowią najczęściej wykorzystywane w tym zakresie. Są najbardziej spopularyzowane ze względu na swoje liczne, korzystne właściwości. Zapewniają wzmocnienie trwałości i odporności realizowanych konstrukcji na działanie wszelkich warunków atmosferycznych.