Internetowy poradnik

Strona główna > Dom > Domowa naprawa Poloneza

Domowa naprawa Poloneza

Naprawa głowicy silnika

Piątek 7 lutego 2014, przez andrzej

Ponieważ w Polsce jeździ jeszcze trochę samochodów marki Polonez, a nie są wydawane już poradniki dotyczące napraw tych aut, postaram się przynajmniej w drobnej części wypełnić tę lukę. Zastrzegam jednocześnie, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za rezultat wykonanych za pomocą tej notki napraw.

Poniżej przedstawiam sposób demontażu głowicy w samochodach typu polonez i pochodne. Analogicznie można postępować przy zdejmowaniu tego elementu w innych autach, np. Iveco, ford, itp. Oczywiście nie należy bezmyślnie trzymać się wtedy poniższych zasad, ale schemat jest analogiczny.
Demontaż i czyszczenie głowicy silnika
Do demontażu głowicy są przewidziane narzędzia specjalne, które można zastąpić prostszymi. Podczas zdejmowania części - zaworów, grzybki zaworów muszą być podparte od spodu, aby umożliwić wyjęcie zamków. W tym celu należy wykonać z drewna odpowiedni klocek pasujący do komory spalania i dobrze podpierający zawory. Do ugięcia sprężyn jest potrzebna dźwignia, która opierając się o nakrętkę śruby mocującej wsporniki dźwigni zaworów ugnie sprężynę i umożliwi wyjęcie zamków zaworów.
Następnie należy:
- umieścić głowicę na stole i włożyć klocek do jednej komory spalania, po czym ścisnąć sprężynę zaworu tak, aby zamek zaworu został odłączony;
- wyjąć półstożki zamka zaworu;
- zdjąć kolejno miseczkę górną sprężyny, wewnętrzną i zewnętrzną sprężynę zaworu, miseczkę dolną sprężyny i podkładkę dolną;
- podnieść głowicę i wyjąć zawór;
- zdjąć uszczelniacz z prowadnicy zaworu;
- powtórzyć operację dla pozostałych zaworów, pamiętając, aby ustawić je w kolejności umożliwiającej włożenie podczas montażu do tych samych prowadnic, z których były wyjęte. Czyszczenie głowicy polega na usunięciu nagaru z komór spalania i kanałów wydechowych kamienia kotłowego z kanałów płynu chłodzącego oraz osadów z kanałów ssących i przelotów oleju smarującego dźwignię zaworów. Do czyszczenia otworów prowadnic trzeba używać rozwiertaka.
Podczas montażu zaworów trzonki zaworów powinno się pokryć olejem silnikowym i wsunąć do odpowiednich prowadnic. Dalsze czynności należy wykonywać w sposób opisany w rozdziale .
Montaż zespołu wsporników, osi i dźwigni zaworów przeprowadza się w następujący sposób:
- włożyć w otwory przedniego wspornika osie dźwigni (osie dźwigni są jednakowe), należy pamiętać o tym, że oś założona do niższej części wspornika jest przeznaczona do dźwigni zaworów ssących i powinna mieć pierwszy otwór olejowy blisko przedniego wspornika. Natomiast oś założona do wyższej części wspornika, przeznaczona do dźwigni zaworów wydechowych, powinna mieć pierwszy otwór olejowy daleko od przedniego wspornika, inaczej mówiąc oś dźwigni zaworów wydechowych jest usytuowana odwrotnie w stosunku do osi zaworów ssących;
- na obydwie osie założyć pierścienie oporowe, dźwignie, sprężyny i pozostałe wsporniki;
- obie osie dźwigni ustawić tak, aby otwory osi znajdowały się dokładnie w jednej linii z otworami wsporników na śruby dwustronne mocowania do głowicy (śruby dwustronne spełniają dwa zadania: utrzymują obie osie dźwigni we właściwym położeniu i zabezpieczają je przed obrotem, nie wolno stosować takich elementów, jak wkręty);
- włożyć wsporniki na śruby dwustronne i przykręcić nakrętki z podkładkami zabezpieczającymi. Nakrętki dokręcić kluczem dynamometrycznym, momentem 19 Nm (1,9 kGm) i zabezpieczyć je przez odgięcie brzegów podkładek na nakrętki.