Internetowy poradnik

Strona główna > Turystyka > Dolina za Mnichem

Dolina za Mnichem

Piątek 1 listopada 2013, przez natatry

Dolina za Mnichem jest jedyną boczną odnoga Doliny Rybiego Potoku.

Od północnego zachodu ogranicza ją masyw Miedzianego, od południowego zachodu - odcinek głównej grani tatr między Szpiglasowym Wierchem, a Cubryną, od południowego wchodu - górna część północno-wschodniego filara Cubryny i masyw Mnichowa Kopa - Mnich. Dolina za Mnichem powstała przed okresem ostatniego zlodowacenia, w miejscu przecięcia się dwóch uskoków, w czasie zlodowacenia została jedynie częściowo przemodelowana przez lodowiec.

Niedaleko północno-wschodniego brzegu Stawu Staszica, od żółto znakowanego szlaku znad Morskiego Oka do Doliny Gąsienicowej przez Szpiglasową Przełęcz i Dolinę Pięciu Stawów Polskich, odłącza się czerwony szlak na Wrota Chałubińskiego. Przełęcz ma 2022 metrów wysokości. Szlak ten prowadził dawniej do Ciemnych Smreczyn w Dolinie Koprowej, ale został on po drugiej wojnie światowej zlikwidowany.

W Dolinie za Mnichem prowadzono kiedyś poszukiwania górnicze. Stanowiła ona również teren pasterski. Była to Hala za Mnichem będąca częścią hali Morskie Oko. Były to najwyżej położone tereny wypasów w Tatrach polskich. Często wypasane owce wchodziły na wysokości, z których nie potrafiły zejść. Niejednokrotnie taternicy ratowali zwierzęta z górskiej pułapki.

Na Dolinę za Mnichem składa się kilka tarasów-spłaszczeń wygładzonych przez lodowiec, z których najniższy leży na wysokości około 1785 m n.p.m., Prawie 400 metrów powyżej Morskiego Oka. Najwyższym piętrem doliny za mnichem jest Zadnia Galeria Cubryńska, na której znajduje się najwyższy położony na terenie Polski stały zbiornik wodny. Jest to Zadni Mnichowy Stawek, na który niestety nie prowadza żadne szlaki turystyczne. Jego lustro znajduje się na wysokości ponad 2070 metrów n.p.m.