Internetowy poradnik

Strona główna > Finanse > Czym jest pożyczka?

Czym jest pożyczka?

Piątek 12 września 2014, przez admin

Bywają sytuacje, kiedy domowy budżet nie pozwala na zaspokojenie pewnych potrzeb. Wtedy można sięgnąć po pożyczkę i zacząć realizować swoje marzenia.

Pożyczka jest rodzajem umowy lub operacji, która zawierana jest pomiędzy dwoma stronami: pożyczkobiorcą i pożyczkodawcą. Przedmiotem umowy jest przekazanie pożyczkobiorcy środków pieniężnych lub określonego przedmiotu. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić środki pieniężne lub pożyczony przedmiot w wyznaczonym terminie.

Pożyczkodawcą mogą być osoby fizyczne, jak również instytucje. Pożyczka różni się od kredytu przede wszystkim tym, że można pożyczać nie tylko pieniądze, ale także przedmioty. Przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego wskazują, że w sytuacji pożyczenia przedmiotów ma się do czynienia nie z umową pożyczki, ale z umową użyczenia lub umową najmu albo dzierżawy.

Jeżeli umowa pożyczki dotyczy przedmiotu to pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić przedmiot w tym samym stanie w określonym w umowie terminie. W przypadku umowy pożyczki nie jest wymagane jasne i precyzyjne określenie celu, na jaki mają być przeznaczone środki finansowe. Nie ma także żadnego obowiązku ustalenia sposobu naliczania i pobierania odsetek. Przepisy Kodeksu Cywilnego przewidują pełną swobodę, jeżeli chodzi o kwotę pożyczki. Przewidują jedynie powinność zachowania formy pisemnej umowy, kiedy pożyczka dotyczy kwoty powyżej 500 zł. Pisemna umowa pożyczki będzie ewentualnym dowodem, który będzie można przedstawić w sądzie.

Pożyczka różni się od kredytu także tym, że może być nie odpłatna lub odpłatna. Kredyt zawsze jest odpłatny. Można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów pożyczek: pożyczkę gotówkową, hipoteczną, konsolidacyjną i lombardową.

Pożyczka gotówkowa jest jedną z łatwiejszych form na zdobycie pieniędzy. Szybka pożyczka może być udzielona przez bank lub podmioty niebankowe. Wybierając ofertę pożyczki trzeba zwrócić uwagę na oprocentowanie, czas spłaty oraz ewentualne zabezpieczenia. Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest hipoteka ustanowiona na dom, mieszkanie, działkę itp. Pożyczki hipoteczne są niżej oprocentowane i zazwyczaj mają dłuższy czas spłaty. Pożyczka konsolidacyjna udzielana jest na spłatę zaległych zobowiązań. Dzięki niej można pozyskać pieniądze na spłatę już zaciągniętych kredytów.
Pożyczka lombardowa jest udzielana pod zastaw papierów wartościowych lub innych wartościowych przedmiotów, np. biżuterii, obrazów czy rzeźb.