Internetowy poradnik

Strona główna > Biznes > Coaching dobry dla firmy?

Coaching dobry dla firmy?

Poniedziałek 3 czerwca 2013, przez nomoreagain

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby).

Profesjonalny skuteczny coaching dla Ciebie i Twojej firmy. Realizuj swoje cele według planu. Coaching to technologia XXI wieku osiągania celów i przeprowadzania zmian gwarantująca wymierne rezultaty i istotny wzrost satysfakcji. Nasza oferta jest idealnym rozwiązaniem dla dyrektorów, menadżerów, a także dla handlowców. Istotą coachingu jest wykorzystanie zasobów: wiedzy i umiejętności już posiadanych i odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania.
Coaching to indywidualna praca z coachem pozwalająca rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.