Internetowy poradnik

Strona główna > Finanse > Co pomoże skontrolować audyt finansowy?

Co pomoże skontrolować audyt finansowy?

Piątek 5 maja 2017, przez admin

Najczęściej audyty finansowe nie budzą zbyt dobrych skojarzeń. Jednak w rzeczywistości audyt niesie ze sobą wiele korzyści z punktu widzenia działalności firmy, a także jej przyszłych losów. Co wobec tego pomoże skontrolować audyt finansowy?

Rewizja finansowa czy właśnie audyt finansowy jest kompleksowym badaniem sprawozdań finansowych firmy. Taki audyt przeprowadzany jest przez uprawnioną do tego osobę – biegłego rewidenta. Głównym celem prowadzenia audytów jest określenie, czy sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w sposób rzetelny oraz jasno prezentuje sytuację finansową i majątkową firmy.

 

Pod kątem formalnym audyt finansowy stwierdza, czy sprawozdanie:

  • jest zgodne z zasadami rachunkowości, w tym Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  • jest zgodne z przepisami prawa obowiązującymi firmę
  • zostało przygotowane na podstawie ksiąg rachunkowych spełniających wymogi Ustawy o rachunkowości
  • przedstawia informacje w sposób rzetelny i jasny, aby były one klarowne w odczytaniu

 

Wyniki audytu prezentowane są w formie opinii oraz raportu biegłego rewidenta, w którym znajdują się informacje, jak i kiedy audyt został przeprowadzony, czy spełnia on powyższe wymogi, także dane określające sytuację firmy pod kątem finansowym i majątkowym. Wobec tego razem z audytem możemy określić, czy rzeczywiście firma jest w dobrym stanie i na jego podstawie możemy podejmować właściwe decyzje strategiczne. Oczywiście, audyt finansowy pozwoli też na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, które potencjalnie mogą mieć negatywne znaczenie dla dalszej działalności biznesu.

 

Gdzie możemy wykonać audyt finansowy?

Świadczeniem usług w zakresie audytów finansowych zajmują się specjalistyczne firmy. Jedną z nich jest Assay Consulting (Assay.pl), która trudni się dostarczaniem usług doradczych dla biznesu oraz dodatkowych usług, w tym w ramach audytów. Więcej informacji dotyczących usług świadczonych przez firmę Assay Consulting można znaleźć na jej stronie internetowej Assay.pl.