Internetowy poradnik

Strona główna > Biznes > Co nieco o metodyce Prince2

Co nieco o metodyce Prince2

Czwartek 17 sierpnia 2017, przez Marek Konieczny

Czym jest metodyka PRINCE2 ? PRINCE2, to metodyka zarządzania projektami, która oparta jest na produktach. Stosowana jest przy zarządzaniu projektami niezależnie od ich wielkości i rodzaju.

Nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza Projekty w sterowanym środowisku. Powstała w wyniku ewolucji, od standardu, który nosił nazwę PROMPT. Początkowo stosowana była w Wielkiej Brytanii, lecz szybko rozprzestrzeniła się na sektor publiczny i prywatny innych krajów. Od roku 1996 jest udoskonalana.

Ogólna charakterystyka metodyki Prince 2

Metodyka Prince2, opiera się na siedmiu zasadach, siedmiu tematach i siedmiu procesach. Ważne jest aby przy zastosowaniu PRINCE2, ściśle trzymać się każdego warunku. Zasady na których opiera się, to między innymi korzystanie z doświadczeń, zdefiniowane role i obowiązki czy koncentracja na produktach. Tematy, które zawarte są w metodyce są bardzo ważne, ponieważ tylko dokładnie trzymanie się ich może zapewnić skuteczność jej stosowania. Wszelkie odstępstwa od teorii, mogą źle wpłynąć na projekt. Jeśli chodzi o ten sposób zarządzania projektami, to bardzo ważne są także ściśle zdefiniowane procesy, które zaczynają się od przygotowania projektu, przez sterowanie etapem, aż po zamykanie projektu. Przy metodyce PRINCE2 szczególnie polecane są dwie techniki, które mogą być najbardziej efektywne, to znaczy planowanie oparte na produktach, oraz technika przeglądu jakości.

Stosowanie metodyki PRINCE2

Standard PRINCE2 głównie zwraca uwagę na pracę Kierownika Projektu, kierowników danych zespołów zarządzania projektem, a także członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy są związaniu z procesami decyzyjnymi w ramach projektu. Jest to tak naprawdę zbiór najlepszych praktyk stosowanych podczas zarządzania projektami w Wielkiej Brytanii, który znalazł szerokie zastosowanie także w Holandii i Australii. Rozwój PRINCE2, w tych trzech krajach wpłynął na to, że aktualnie przeprowadza się badania nad tą metodyką w ponad pięćdziesięciu krajach

Stosowanie tej metodyki wcale nie jest takie łatwe, bardzo dobrze byłoby mieć w swojej firmie osobę, która miała choć trochę kontaktu z PRINCE2. Dlatego przewidziano też potrzebę szkoleń z tego zakresu. Takie szkolenia przeprowadza między innymi przedsiębiorstwo Inprogress. Warto zapoznać się z ich ofertą i zyskać nowe umiejętności.