Internetowy poradnik

Strona główna > Budownictwo > Certyfikacja CE sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Certyfikacja CE sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Czwartek 11 sierpnia 2016, przez Marek Konieczny

Swobodny przepływ towarów jest jednym z czterech podstawowych filarów, na jakich oparte jest funkcjonowanie Unii Europejskiej. Decyzja o zniesieniu wszelkich barier w handlu międzynarodowym pociągnęła za sobą obowiązek ujednolicenia przepisów dotyczących jakości towarów i bezpieczeństwa przy ich użytkowaniu.

Dzięki przyjęciu nowych norm prawnych - znacznie wzmocniono zasady wprowadzania produktów do obrotu, usprawniono ich przepływ pomiędzy krajami oraz wprowadzono oznakowanie CE.

Czym jest certyfikacja CE? http://www.teknomatik.pl/pl/certyfikacja-ce.html - to symbol deklaracji producenta lub upoważnionego przedstawiciela, że jego wyrób jest zgodny z normami i zasadami zawartymi w europejskich przepisach prawnych. Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że określony produkt jest oryginalny, w pełni bezpieczny dla konsumenta i środowiska oraz spełnia wszelkie wymagania zawarte w tak zwanych "dyrektywach nowego podejścia".

Oznakowanie CE jest obowiązkowe dla wszystkich maszyn i urządzeń sprzedawanych w strefie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - oznacza to, że jeżeli producent chce sprzedać swój produkt w innych krajach niż państwo wytwórcze, zobowiązany jest do spełnienia zasadniczych wymagań zawartych o określonych przepisach prawa. Aktualnie obowiązującą dyrektywą jest dyrektywa maszynowa 2006/42/WE. Producent ma obowiązek wprowadzać na rynek jedynie maszyny w pełni bezpieczne. Analiza ryzyka maszyn pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń związanych z użytkowaniem produktu. Rozpoznane w odpowiednim czasie błędy pozwalają na wprowadzenie właściwych środków zabezpieczających. Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP jest tym bardziej istotne, gdyż umożliwia zapobieżenie wypadkom przy pracy wynikłych ze złej konstrukcji maszyny.

Odpowiednio przeprowadzona analiza ryzyka maszyn powinna przede wszystkim określić podstawowe funkcje maszyny - a następnie zgodnie ze schematem zidentyfikować zagrożenia, które produkt może stwarzać. Należy przeanalizować każdy rodzaj niebezpieczeństwa mogący wyniknąć na każdym etapie jej funkcjonowania, czyli od momentu montażu, aż do utylizacji. Podczas oceny skali ryzyka ustala się, czy konieczne jest zastosowanie środków ochronnych dla samej maszyny, czy również dla jej operatora. Efektywne przeprowadzenie oceny ryzyka jest możliwe jedynie przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywanej analizy. Końcowa dokumentacja powinna być przechowywana u producenta jako element potwierdzający spełnienie przez maszynę zasadniczych wymagań bezpieczeństwa.